Presidentvalg i Legeforeningen

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

I mai velges ny ledelse i Legeforeningen. Som vanlig knytter det seg ekstra spenning til valget av president. Presidenten er foreningens ansikt utad og er viktig for de veivalg Legeforeningen foretar. I kommende periode vil sannsynligvis utfordringene i spesialisthelsetjenesten og omorganiseringen av Legeforeningen stå høyt oppe på dagsordenen. Foreløpig er to presidentkandidater foreslått: Torunn Janbu og Geir Ketil Røste. Begge er overleger på Rikshospitalet og begge har doktorgrad, men for øvrig har de noe ulik profil og erfaring. Kandidatene er presentert på nettsidene til henholdsvis Oslo legeforening og Overlegeforeningen.

Anbefalte artikler