Radioimmunterapi mot B-cellelymfom

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Follikulært B-cellelymfom kan behandles effektivt med monoklonalt antistoff merket med radioaktivt jod.

CD20 er et overflateantigen som bare finnes på B-lymfocytter. Det er vist at et monoklonalt antistoff mot CD20 merket med en radioaktiv jodisotop har effekt ved residiv av follikulært B-cellelymfom etter kjemoterapi. Behandlingen har også effekt hos tidligere ubehandlede pasienter (1).

76 pasienter med follikulært lymfom i stadium 3 eller stadium 4 fikk først umerket antistoff mot CD20-antigenet intravenøst og deretter en liten dose 131I-merket antistoff (tositumomab) for å fastslå adekvat terapidose ved dosimetriundersøkelser. Selve behandlingen ble gitt 1 – 2 uker senere med en helkroppsdose svarende til 75 cGy.

Nesten alle pasientene hadde effekt av behandlingen, og 75 % oppnådde komplett remisjon. Etter fem år (median) var 59 % uten residiv. Hos pasienter med positiv polymerasekjedereaksjonstest for onkogenet BCL2 før behandling og komplett remisjon var testen negativ hos 80 % seks måneder etter behandling. Behandlingen var lite belastende for pasientene og ble gjennomført i løpet av 1 – 2 uker.

– Resultatene er svært lovende, sier overlege Arne Kolstad ved Radiumhospitalet, som bidrog til studien under et forskningsopphold i USA. – Selv om effekten var slående og dagens standardbehandling ved utbredt follikulært lymfom ikke er kurativ, må behandlingsopplegget evalueres og sammenliknes med konvensjonell behandling i randomiserte studier, understreker han.

Anbefalte artikler