Nødprevensjon på supermarkedet?

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Lett tilgang på nødprevensjon økte ikke forekomsten av ubeskyttet samleie, seksuelt overførbar sykdom eller uønsket graviditet.

Over 2 100 kvinner i alderen 15 – 24 år som oppsøkte fire familieplanleggingsklinikker i California ble inkludert i en randomisert kontrollert studie (1). Deltakerne ble delt i tre grupper. I den ene gruppen fikk kvinnene tre pakker nødprevensjon direkte i hånden, i den andre gruppen kunne de få gratis nødprevensjon ved henvendelse til apotek, mens den tredje gruppen fikk tilbud om å komme tilbake til klinikken for konsultasjon etter behov.

Etter seks måneder var det flere kvinner i gruppen som hadde fått utlevert nødprevensjon som hadde brukt den, sammenliknet med kvinnene i de andre gruppene (37 % versus 21 %, p < 0,001), mens andelen som hadde hatt ubeskyttet samleie var lik (40 % versus 41 %). 8 % av kvinnene ble gravide og 12 % fikk en seksuelt overførbar sykdom i løpet av studieperioden. Det var ingen forskjeller i bruk av prevensjon, seksuell atferd, uønskede graviditeter eller seksuelt overførbare sykdommer (Chlamydia, herpes genitalis type 2) mellom gruppene.

– Det er prisverdig at noen klarer å gjennomføre randomiserte studier over bruk og effekt av nødprevensjon. Funnene viser at unge kvinner som har angrepillen for hånden, bruker den oftere enn kvinner som må kjøpe etter behov. I Norge omsettes nødprevensjon direkte fra apotek uten resept i størrelsesorden 10 000 pakninger i måneden, ifølge upubliserte data fra Farmastat, sier professor Finn Egil Skjeldestad ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

– Om ubeskyttet samleie er like vanlig i Norge som blant unge kvinner i California, bør man kanskje ved apotekene i større grad oppmuntre jentene til å ha angrepillen i sminkepungen, så slipper de å gå på apoteket dagen derpå. Eller er tiden moden for at angrepillen kan selges i dagligvarebutikkene?

Anbefalte artikler