Naturlig forløp av urinveisinfeksjon

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En svensk studie stiller spørsmål ved hvordan urinveisinfeksjon bør utredes.

  I en prospektiv, randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert multisenterstudie fra Sverige undersøkte forskerne det naturlige forløpet av ukomplisert urinveisinfeksjon (1). Over 1 100 voksne kvinner med sterk vannlatingstrang (urgency), dysuri, suprapubisk smerte og lendesmerte ble inkludert. Kvinnene ble randomisert til tre ulike behandlinger med pevmecillinam eller placebo og fulgt opp etter 8 – 10 dager og 5 – 7 uker.

  Nesten alle hadde sterk vannlatingstrang (96 %) og dysuri (88 %), noe færre hadde suprapubisk smerte (60 %) og lendesmerter (40 %). Det var positiv assosiasjon mellom sterk vannlatingstrang, dysuri og bakteriuri, men ikke mellom smerter og bakteriuri.

  I placebogruppen (N = 288) droppet 39 % ut etter første oppfølging. Kun 28 % rapporterte spontan tilbakegang av alle symptomer etter den første uken, mens 37 % hadde ikke symptomer eller bakteriuri etter 5 – 7 uker.

  – Det har vært gjort bemerkelsesverdig få placebokontrollerte studier av ukomplisert nedre urinveisinfeksjon, eller blærekatarr, hos kvinner. I de få og små studiene som har vært gjort, har man i hovedsak vurdert behandlingens effekt på bakteriurien, mens symptomlindring er det viktigste for kvinnene, sier Signe Flottorp, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

  – Derfor er det interessant at det nå foreligger en studie der 288 av 1 143 kvinner over 18 år med symptomer på blærekatarr ble placebobehandlet. Symptomvarigheten varierte betraktelig. Gjennomsnittlig for alle kvinnene i studien varte symptomene i ti dager, median varighet var fire dager. Andelen symptomfrie kvinner i placebogruppen økte under oppfølgingstiden. 58 % var fortsatt ubehandlet ved avslutning av studien etter 5 – 7 uker. Da hadde 57 % negativ urinkultur, og 54 % var symptomfrie. Resultatene er dessverre ikke presentert slik at de kan sammenliknes med symptomforløpet hos dem som fikk behandling, sier Flottorp.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media