Mammografi nytter i Danmark

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kvinner som møtte til mammografiscreening i Danmark hadde redusert brystkreftdødelighet.

  Debatten om effekten av mammografiscreening på brystkreftdødelighet har vært ført intensivt i mange land. I 1991 ble mammografiscreening innført i København, og nå er ti års data fra det offentlige mammografiprogrammet publisert (1).

  40 000 kvinner fra København (50 – 69 år) ble invitert til mammografiscreening annethvert år. De ble sammenliknet med parede kontrollgrupper fra områder i andre deler av Danmark, der det ikke er innført screening, og med historiske kontrollgrupper. Brystkreftdødeligheten i screeningperioden var redusert med 25 % (RR 0,75; 95 % KI 0,63 – 0,89) sammenliknet med det som var forventet dødelighet uten screening. Kvinner som møtte til screening, hadde 40 % mortalitetsreduksjon (RR 0,6; 95 % KI 0,49 – 0,74).

  – Denne undersøkelsen føyer seg inn i en lang rekke andre studier som viser at mammografiscreening har effekt på brystkreftdødelighet, sier Mette Kalager, leder for mammografiprogrammet ved Kreftregisteret. I Norge startet screening i 1996 i Akershus, Rogaland, Hordaland og Oslo, og i 2003 ble screening innført i alle landets fylker.

  – Hovedmålet for mammografiprogrammet er å redusere dødelighet av brystkreft med 30 % blant de inviterte. Når det gjelder tidlige indikatorer som deteksjonsrate, sensitivitet, andel svulster under 15 mm og lymfeknutenegative svulster ligger vi godt an til å nå målet. I løpet av året starter vi med å analysere mortalitetsdata i det norske programmet, sier Kalager.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media