Hypotermi gir ingen fordeler ved aneurismer

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bruk av intraoperativ hypotermi under operasjon for intrakraniale aneurismer gir ikke bedre behandlingsresultater.

  Selv om operasjonsresultatene ved intrakraniale aneurismer er blitt mye bedre de siste årene, søker man stadig nye teknikker for å redusere andelen pasienter som får nevrologisk sekvele.

  I en stor multisenterstudie med deltakelse fra sju land ble 1 001 pasienter med subaraknoidalblødning randomisert til aneurismekirurgi med eller uten mild intraoperativ hypotermi (ønsket temperatur 33 ºC) (1). Det ble ikke funnet forskjeller mellom gruppene i innleggelsestid ved intensivavdeling eller i sykehuset, i andelen dødsfall (6 % i hver gruppe) eller i andelen som ble utskrevet til hjemmet. 90 dager etter operasjon var andelen med godt operasjonsresultat (Glasgow Outcome Score 1) tilnærmet lik i de to gruppene (66 % og 63 %). Postoperativ bakteriemi var vanligere i hypotermigruppen (5 % mot 3 %; p = 0,05).

  – Hypotermi under operasjon for intrakraniale aneurismer har vært forsøkt også ved norske sykehus uten at effekten har vært godt studert i kontrollerte studier, sier avdelingsoverlege Tor Ingebrigtsen ved Nevrokirurgisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge.

  – Denne studien viser at forventningene til teknikken ikke har slått til. Det er derimot godt dokumentert at hypertermi er ugunstig for pasienter som har hatt subaraknoidalblødning. Flere sykehus har derfor tatt i bruk moderne utstyr for nedkjøling for å normalisere kroppstemperaturen i denne pasientgruppen, forteller Ingebrigtsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media