Akupunktur ved kneartrose?

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Tidligere studier av akupunktur ved kneartose har gitt motstridende resultater. Nå viser to studier at slik behandling har effekt.

I en studie fra Maryland ble 570 pasienter med kneartrose randomisert til enten 23 sesjoner med akupunktur over 26 uker eller jukseakupunktur (sham) eller informasjon (1). Intervensjonsgruppen hadde større bedring av funksjon (men ikke smerte) etter åtte uker, og bedring av både smerte og funksjon etter 26 uker. 25 % av deltakerne i akupunkturgruppene droppet ut av studien, så funnene må tolkes forsiktig.

I en studie fra Spania ble 97 personer med kneartrose randomisert til akupunktur eller placeboakupunktur pluss diklofenak (opptil 50 mg x 3) (2). 88 pasienter gjennomførte studien over 12 uker. Gruppen som fikk aktiv akupunktur, hadde best effekt.

– Ikke i noen av disse studiene benyttet man seg av diagnosesetting og dermed heller ikke av individualisert akupunkturbehandling slik den tilbys i tradisjonell kinesisk medisin. Norske forskere har vist at det er nyttig å individualisere akupunkturbehandlingen av residiverende urinveisinfeksjoner (3), sier professor Vinjar Fønnebø ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, Universitetet i Tromsø.

– Bruk av jukseakupunktur er omdiskutert i utforskningen av akupunktureffekter. Juksemetodene i disse studiene har trolig spesifikke, men svakere effekter enn ekte akupunktur, og vil derfor ikke representere sann placebokontroll. Dette vil trolig ha vannet ut effekten som ble påvist i studiene.

Brukt sammen med annen behandling vil trolig akupunktur være et trygt og sikkert supplement ved kneartrose, sier Fønnebø.

Anbefalte artikler