Migrene og kunst

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kunst kan gi migrenepasienter en måte å illustrere smerter, følelser, visuelle inntrykk og sosiale følger av anfall på. Begrepet «migraine art» ble innført i 1973 av Derek Robinson. Han var kurator for samlingen The Migraine Art Collection, som inneholder 562 bilder laget av migrenepasienter. Samlingen er i flere studier blitt brukt som visuelt bibliotek for migreneaura.

  Mennesker med migrene startet tidlig å bruke tegninger og bilder for å beskrive sykdomssymptomene. 5 – 10 % av befolkningen lider av migrene, men det er kun et fåtall av dem som har migrene med aura. Aurafenomener omfatter kortvarige nevrologiske forstyrrelser før hodepinefasen. Hyppigst er visuelle symptomer og parestesier, sjeldnere er motoriske symptomer, språkforstyrrelser eller endret bevissthet. Mest sannsynlig finner vi de første bildene av visuell migreneaura i boken Scivias av Hildegard von Bingen (1098 – 1179) (1). Abbedissen tolket dette som religiøse visjoner. Den første medisinske publiseringen av migreneskotomer ble gjort i 1845 av Christian Georg Theodor Ruete (1810 –  67). På 1800-tallet ble illustrasjoner av typisk sikksakkaura publisert av berømte nevrologer som Charcot (1825 – 93), Babinski (1857 – 1932) og Gowers (1845 –  1915). Synonymer er scotoma scintillans, teichopsia og «fortification spectra». Kunstnere har brukt sine migrenesymptomer som inspirasjonskilde (2). Tegninger laget av pasienter med hodepine kan brukes til å stille diagnosen (3).

  Migrenekunst

  Migrenekunst

  Derek Robinson, som hadde bakgrunn i farmasøytisk industri, utviklet begrepet migrenekunst (the migraine art concept) i 1973. Begrepet «kunst» er her brukt i videste betydning, uten estetisk evaluering. Tanken var at migrenekunst kunne gi et visuelt uttrykk for erfaringer under migreneanfall. I tillegg er det blitt brukt til å skape oppmerksomhet omkring migrene og mulighetene for behandling av tilstanden.

  Via en primærlege ble Robinson kjent med frøken J.R.B., en 42 år gammel lærer som hadde hatt basilarismigrene siden barndommen. Hun pleide å illustrere smerter (fig 1) og aurasymptomer (fig 2) med tegninger og bilder for å få legen til å forstå problemene knyttet til migrenen. Sammen med Peter Wilson, stifter av den britiske migreneforeningen, utlyste Robinson en migrenekunstkonkurranse i 1980. Konkurransen var et samarbeidsprosjekt mellom et farmasøytisk selskap og migreneforeningen og fikk stor oppmerksomhet. Deltakere var migrenepasienter som ble bedt om å tegne eller male egne inntrykk av visuelle forstyrrelser, smerter og sosiale følger eller handikap knyttet til migreneanfall. I perioden 1980 – 87 ble det holdt fire konkurranser, og ca. 900 bilder ble sendt inn fra mange land. Samlingen omfatter i dag 562 bilder. Derek Robinson var kurator for samlingen til han døde i 2001. The Migraine Art Collection er et nesten fullstendig artotek over visuelle migrenesymptomer.

  Bildene fremstiller visuelle symptomer (skotomer, visuelle hallusinasjoner og illusjoner) og ikke-visuelle symptomer (for eksempel smerte og parestesier). Det finnes både kjente kliniske observasjoner og fenomener som tidligere ikke er beskrevet i medisinsk litteratur. Interessante observasjoner er blant annet forstyrrelser i kroppsoppfatningen, inkludert makro- og mikrosomatognosia (en følelse av at kroppen er større eller mindre enn det den i virkeligheten er), og ut-av-kroppen-opplevelser.

  Reproduksjoner av migrenekunst er publisert i flere medier. Filmen The Art of Migraine fikk i 1984 en pris fra British Medical Association. Den første vitenskapelige artikkelen ble publisert i Cephalalgia av Marcia Wilkinson & Derek Robinson, basert på en analyse av 207 bilder (4). Etter 1998 er samlingen blitt undersøkt videre og er blitt omtalt i flere vitenskapelige publikasjoner. Noen resultater og bilder finnes på Internett (www.migraine-aura.org). Utstillinger av originalbilder i England og andre land gav mulighet til å formidle den visuelle og følelsesmessige kraften i uttrykket. I 1987 ble deler av samlingen vist på utstillingen The Art of Migraine i Boston, og i 1991 i San Francisco under tittelen Mosaic vision. Gjennom utstillingen i San Francisco fikk Oliver Sacks, kjent forfatter og professor i nevrologi, kontakt med Derek Robinson. Han brukte noen av bildene til å illustrere sin bok om migrene (5). I 1997 ble de vist for første gang i Tyskland. Under tittelen Kunst im Kopf ble samlingen utstilt ved det evangeliske sykehuset i Oberhausen i Tyskland. Noen av bildene fra samlingen The Migraine Art Collection og bilder laget av hodepinebarn fra Oberhausen ble for første gang vist i Norge ved Sykehuset Telemark i utstillingen «Migrene og kunst» høsten 2004.

  Avslutning

  Avslutning

  Migrene kan, ved siden av å være en plagsom og periodevis invalidiserende sykdom, være en inspirasjonskilde til skapende kunstnerisk aktivitet. Noe av dette formidles i samlingen The Migraine Art Collection. Bildene kan være til hjelp for å forstå lidelser og symptomer knyttet til migrene som kan være vanskelige å forklare språklig. Fremstillingen kan bidra til å øke forståelsen og gi økt aksept av migrene som sykdom.

  Oppgitte interessekonflikter: Ingen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media