Georg Bollig

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Georg Bollig

Georg Bollig
21.08.2017
I Norge kjenner mange pårørende ikke beboernes ønsker for omsorg ved livets slutt. Beboernes autonomi kan styrkes med forberedende samtaler. Etikkmøter kan hjelpe til med å håndtere etiske dilemmaer...
Per Nortvedt, Kristin Halvorsen, Georg Bollig
03.04.2008
I sitt innlegg i Tidsskriftet nr. 4/2008 ( 1 ) synes Jon Henrik Laake å ha misforstått hva en veileder for begrensning av medisinsk behandling er. En veileder skal ikke erstatte legens kliniske...
Georg Bollig
14.02.2008
Jeg har med interesse lest Jon Henrik Laakes kommentarartikkel om livsavslutning i intensivavdelinger i Tidsskriftet nr. 24/2007 ( 1 ). Jeg er selv spesialist i anestesi med mange års erfaring fra...
Georg Bollig, Bettina Sandgathe Husebø, Stein Husebø
04.12.2008
Pasientene i norske sykehjem er som regel gamle, multimorbide og demente. På sykehjem i Norge har 75 % av pasientene demens ( 1 ). På verdensbasis lider i dag ca. 24 millioner mennesker av demens, og...
Georg Bollig
26.03.2009
Mange sykehjem sliter med manglende legedekning. Det trengs utvilsomt leger i sykehjemmene – både til medisinsk oppfølging av pasientene og til beredskap ( 1 ). Forum for sykehjemsmedisin foreslår å...
Georg Bollig, Eva Undall, Tore Mørland, Klaus Podoll
17.03.2005
Kunst kan gi migrenepasienter en måte å illustrere smerter, følelser, visuelle inntrykk og sosiale følger av anfall på. Begrepet «migraine art» ble innført i 1973 av Derek Robinson. Han var kurator...