()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Etniske variasjoner ved astma

  Etniske variasjoner ved astma

  Forekomsten av astma varerier fra land til land og mellom ulike etniske grupper i samme land. I Storbritannia er det påvist lavere forekomst av symptomer som tyder på astma blant barn med sørasiatisk bakgrunn enn blant svarte og hvite, henholdsvis 10 %, 16 % og 15 %. Forekomst av legediagnostisert astma er også lavere, henholdsvis 7,6 %, 15 % og 16 %. Likevel er sykehusinnleggelse for astma vanligere blant barn og voksne med sørasiatisk bakgrunn i forhold til hvite (oddsratio 2,9; 95 % KI 2,4 – 3,4); det samme gjelder svarte i forhold til hvite (oddsratio 2,1; 95 % KI 1,8 – 2,5).

  Dette viser en systematisk metaanalyse basert på 13 enkeltstudier som nylig er publisert i The Lancet (1). Forfatterne mener funnene kan tyde på at forebyggende tiltak mot astma ikke når frem til visse etniske minoriteter i Storbritannia, og at disse gruppene oftere får akuttbehandling enn hvite. Andre mulige forklaringer kan være genetiske, miljømessige og sosioøkonomiske faktorer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media