Viktig om menneskets sinn

Jens Bjørheim Om forfatteren
Artikkel

Kennair, Leif Edward Ottesen

Evolusjonspsykologi – en innføring i menneskets natur

208 s, tab. Trondheim: Tapir akademiske forlag, 2004. Pris NOK 245

ISBN 82-519-1965-7

Dette er primært skrevet for studenter som får undervisning i evolusjonspsykologi og human evolusjon, men også for den jevne leser av populærvitenskap. Temaet er meget populært internasjonalt, og det er utgitt en rekke bøker på store forlag. I Norge er det få liknende bøker på markedet, og evolusjonen er lite debattert.

I første del blir gjeldende evolusjonsteori og evolusjonspsykologi omtalt. I andre del diskuteres evolusjonspsykologi i forhold til spesielle emner som personlighetspsykologi, sex og partnervalg, krig og evolusjonspsykopatologi. I den siste delen omhandles evolusjonspsykologiens status i dag, og kritikk av teorien diskuteres. Gjennom det hele er det faktabokser der hovedbudskapet i teksten er trukket ut. Bakerst er det fyldig ordliste, referanseliste og stikkordliste med sidehenvisninger.

Boken er godt skrevet, vanskelige ord og uttrykk blir forklart og overdreven fagsjargong er utelatt. På den annen side er layouten kjedelig, det er fravær av figurer og farger, og forsiden er lite fengende.

Evolusjon debatteres ikke i særlig grad i Norge, men er lite kontroversielt så lenge det dreier seg om dyr og planter. Forsøk på å innlemme psykologi eller kultur i evolusjonsbegrepet møter ofte større motstand.

Dette er en god innføringsbok i fagfeltet. Den vil kunne øke interessen for evolusjon som forklaringsmodell for de deler av menneskets natur som i dag er lagt under humanoria og samfunnsfag. Den anbefales derfor også for dem som ikke jobber med evolusjon til daglig.

Anbefalte artikler