Skarpslipt fortelling om seksuelle overgrep

Jan C. Frich Om forfatteren
Artikkel

Mjaaland, Marianne

Kandahar

217 s. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 2004. Pris NOK 329

ISBN 82-05-32745-9

Fortelleren i romanen Kandahar, skrevet av legen og forfatteren Marianne Mjaaland, er den norske anestesilegen Julie. Hun drar fra familien for å arbeide i et helseteam i Afghanistan under den sovjetiske okkupasjonen i 1980-årene. Julie kjenner landet fra et opphold som barn i 1960-årene. Hennes familie tilhørte den gang en liten gruppe hjelpearbeidere. Erfaringene hun gjorde som 12-åring preger fortsatt livet hennes. Strategien har lenge vært å legge lokk på den vanskelige historien, hvilket strider mot den første læresetningen innen krigskirurgi: «Never close the wounds of war.» I Afghanistan møter Julie mennesker som deler hennes historie, og hun gjenopplever episodene som gav henne «såret mellom beina» – seksuelle overgrep fra de voksne i gruppen, men også barna imellom. Revisjonen av hennes historie blir en blodig affære.

Forfatteren nærmer seg emnet som en kirurg. Med skarpslipte litterære instrumenter dissekerer hun seg gjennom det sykelige vevet: Skammen, skyldfølelsen, angsten, vanskelighetene med nærhet og Julies utagerende seksualliv. Plottet driver handlingen frem til det punktet hvor kirurgen til slutt lokaliserer «tumor» i dypet av fortellingen. Materien forfatteren drenerer ut er illeluktende.

Plottet er komplisert, overgrepene og relasjonene mange, og vi får ofte bare et grovt riss av personene. Vi får innblikk i Julies liv, men de voksne overgriperne fremstår som tause statister til egne handlinger. Etter å ha lest ferdig funderer jeg over følgende: Hvilke forhold bidrar til at gruppen av tilsynelatende vanlige familier og hjelpearbeidere utvikles til en patologisk «celle» preget av grenseoverskridelser og seksuelle overgrep? Hvorvidt spørsmålet viser til et utbredt problem, har jeg ingen kjennskap til, men forfatteren setter helt klart problemstillingen på dagsordenen. Kandahar gir en innsiktsfull skildring av symptomene hos ofre for seksuelle overgrep, men romanen gir oss få nøkler til å forstå hvorfor overgrepene kunne finne sted i et slikt omfang i denne spesielle konteksten.

Anbefalte artikler