Nyttig til repetisjon

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Miall, Lawrence

  Rudolf, Mary

  Levene, Malcolm

  Barnmedicin i ett nötskal

  223 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2004. Pris SEK 370

  ISBN 91-44-03187-4

  Forfatterne er engelske barneleger. Boken er delt opp etter vanlige symptomer og sykdommer hos barn. Den er oversatt til svensk av Johnny F. Ludvigsson.

   Dette er en lærebok for medisinstudenter og yrkesgrupper som arbeider med syke barn. De første kapitlene er om undersøkelsesteknikk, tilvekst og utvikling, så omtales områder som ernæring, problemer i småbarnsalderen, ungdomsmedisin, helsestasjonsarbeid og skolehelsetjeneste. Deretter kommer symptomorienterte kapitler om det akutt syke barnet, vanlige symptomer hos syke barn og problemer som oppdages i forbindelse med helsekontroll, hos nyfødte, kroniske symptomer og det funksjonshemmede barnet.

  Boken er gjennomillustrert med figurtegninger i svart-hvitt, i tillegg er det fargebilder av forskjellige utslett. Den er lett og innbydende å lese. Det ville vært bedre om også strektregningene var i farger. Norske og svenske tradisjoner er såpass like at stoffet passer godt for norske lesere.

  Denne boken erstatter ikke en vanlig lærebok i barnesykdommer, til det er den for skjematisk oppbygd. Men den vil passe fint som et tillegg, spesielt ved repetisjoner og kollokviearbeid. Foruten til legestudentene, passer den også til andre yrkesgrupper i helsevesenet som arbeider med syke barn, slike som sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, ernæringsfysiologer og psykologer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media