Nyttig til repetisjon

Trond Flægstad Om forfatteren
Artikkel

Miall, Lawrence

Rudolf, Mary

Levene, Malcolm

Barnmedicin i ett nötskal

223 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2004. Pris SEK 370

ISBN 91-44-03187-4

Forfatterne er engelske barneleger. Boken er delt opp etter vanlige symptomer og sykdommer hos barn. Den er oversatt til svensk av Johnny F. Ludvigsson.

 Dette er en lærebok for medisinstudenter og yrkesgrupper som arbeider med syke barn. De første kapitlene er om undersøkelsesteknikk, tilvekst og utvikling, så omtales områder som ernæring, problemer i småbarnsalderen, ungdomsmedisin, helsestasjonsarbeid og skolehelsetjeneste. Deretter kommer symptomorienterte kapitler om det akutt syke barnet, vanlige symptomer hos syke barn og problemer som oppdages i forbindelse med helsekontroll, hos nyfødte, kroniske symptomer og det funksjonshemmede barnet.

Boken er gjennomillustrert med figurtegninger i svart-hvitt, i tillegg er det fargebilder av forskjellige utslett. Den er lett og innbydende å lese. Det ville vært bedre om også strektregningene var i farger. Norske og svenske tradisjoner er såpass like at stoffet passer godt for norske lesere.

Denne boken erstatter ikke en vanlig lærebok i barnesykdommer, til det er den for skjematisk oppbygd. Men den vil passe fint som et tillegg, spesielt ved repetisjoner og kollokviearbeid. Foruten til legestudentene, passer den også til andre yrkesgrupper i helsevesenet som arbeider med syke barn, slike som sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, ernæringsfysiologer og psykologer.

Anbefalte artikler