Historisk tilbakeblikk

Øivind Larsen Om forfatteren
Artikkel

Granå, Kaare Th.

Hærens Sanitet 1888 – 2002

359 s, tab, ill. Oslo: InfoMediaHuset, 2004. Pris NOK 250

ISBN 82-07-02073-3

Hærens Sanitet ble nedlagt som egen såkalt troppeart i 2002. Det har foranlediget utgivelsen av en stor, pen, interessant og veldokumentert bok om Saniteten som organisasjon og system. Forfatteren er major og har et langt yrkesliv bak seg som sanitetsoffiser, så han kjenner sitt stoff godt.

Målgruppen er stor. Boken er lettlest, men samtidig meget grundig og detaljert, så her vil nesten alle som har tjenestgjort et eller annet sted i Hæren dra kjensel på noe – selvfølgelig spesielt de som har vært i Saniteten.

Oppbyggingen er for så vidt tradisjonelt kronologisk, men det er gode henvisninger til samtidshistorien hele tiden, slik at Hærens Sanitet ses i relasjon til oppgaver, trusselbilder, politisk styring og andre ytre forhold.

Det er mange og gode illustrasjoner. Som illustrerende stoff må også regnes sitater, gjengivelser av brev m.m. som viser sanitetspersonellets hverdag i krig og fred. Egentlig er det nærheten til hverdagen som er mest fascinerende her, især i kontrast til krigens gru.

Hvorvidt kriger er blitt mer humane siden Sigurd Slembe ble flådd levende ved Holmengrå i 1139, er et stort spørsmål. Det er ikke langt til de bestialitetene vi kan lese om i beretningene fra sanitetstjenesten på Balkan i 1990-årene. Et tankekors er at i hvert fall i denne anmelders generasjon hadde de aller fleste unge menn en langvarig militærtjeneste bak seg før yrkeslivet og deltakelsen i samfunnslivet begynte. Nå er for det første omfanget av militær erfaring i samfunnet blitt mye mindre. For det andre blir spørsmål om forsvar og krigsdeltakelse stort sett forvaltet av ledere som knapt har hatt på seg uniform, enn si kjenner militære aktiviteter på kroppen. Granås bok er et godt korrektiv og fortjener mange lesere.

Anbefalte artikler