Flott om rehabilitering

Torgeir Bruun Wyller Om forfatteren
Artikkel

Wekre, Lena Lande

Vardeberg, Kersti

Lærebok i rehabilitering – når livet blir annerledes

258 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2004. Pris NOK 398

ISBN 82-7674-746-9

Blant 25 forfattere finner vi 12 leger, seks ergoterapeuter, fire psykologer, en fysiolog, en sykepleier og en klinisk ernæringsfysiolog. Først er det seks kapitler om allmenn rehabiliteringsfaglig forståelse, herunder en innføring i WHOs internasjonale klassifikasjon av funksjon, funksjonshemning og helse (ICF). Deretter kommer tre kapitler om henholdsvis medisinske og nevropsykologiske undersøkelsesmetoder samt ernæring, etterfulgt av kapitler om de enkelte organsystemene. Avslutningsvis er det kapitler om seksualitet, opptreningsinstitusjoner og praktiske hjelpetiltak.

Dette er et imponerende løft fra det relativt lille norske rehabiliteringsmiljøet. De to redaktørene har holdt et godt grep om helheten. Boken er lett å lese, og mye viktig kunnskap blir oppsummert. Og den har fått en usedvanlig innbydende design.

Hvis man skal være kritisk til noe, ble jeg noe skuffet over kapitlet om ikke-vaskulære sykdommer i sentralnervesystemet. Dette holder ikke samme jevne kvalitet som resten. Det er ikke noe å utsette på det faglige innholdet, men kapitlet virker svært springende med hensyn til faglig penetrasjonsdybde, og språket er mindre sikkert og mer preget av anglisismer enn i de øvrige kapitlene. Av forordet fremgår det at nettopp forfatteren av dette kapitlet har vært en viktig støttespiller for redaktørene underveis. Kanskje dette har ført til at de ikke syntes de kunne redigere hans bidrag med samme sikre hånd som de har brukt på de øvrige? Det ville i så fall være synd.

Etter min smak er nok også tyngdepunktet i boken kommet litt langt over mot høyspesialisert langtidsrehabilitering, kanskje noe på bekostning av de enkle, men viktige rehabiliteringstiltakene alt helsepersonell som behandler pasienter med brått avtakende funksjonsnivå må være med og ta ansvar for.

Disse små forbeholdene til tross: Norsk rehabiliteringsmedisin har fått sin faglige basis ryddig og innbydende beskrevet mellom stive permer, og det er all grunn til å gratulere. Boken fortjener å bli brukt, ikke bare av helsepersonell som har sitt arbeid spesifikt definert som rehabilitering, men også av de mange andre som kommer i befatning med pasienter med store eller små rehabiliteringsbehov – og hvem gjør ikke det?

Anbefalte artikler