Endelig én lærebok – på norsk

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bergsjø, Per

  Maltau, Jan

  Molne, Kåre

  Nesheim, Britt-Ingjerd

  Obstetrikk og gynekologi

  452 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004. Pris NOK 645

  ISBN 82-05-30399-1

  Fagområdet fødselshjelp og kvinnesykdommer har hittil vært dekket av to norske lærebøker. Mange medisinstudenter har valgt utenlandske lærebøker slik at de har fått én bok istedenfor to. Noen har valgt å la være å kjøpe bok og har brukt forelesningsnotater, Norsk elektronisk legehåndbok og veiledere fra Norsk gynekologisk forening. Nå har de fått et godt alternativ – på norsk.

  Boken er for medisinstudenter og leger, men kan også leses av annet interessert helsepersonell. Den gir en samlet oversikt over fagområdet fødselshjelp og kvinnesykdommer. Redaktørene har fått med seg mange av de fremste fagpersonene i Norge til å skrive ulike kapitler. Illustrasjonene og bildene er av høy kvalitet og gir fremstillingen et solid løft. En liten, flott detalj er at det på slutten av hvert kapittel er en faktaboks med navn på personer som har satt faglige spor etter seg.

  Redaktørene er seniorer i faget, eller som de selv sier: «har levet med faget i noen tiår». Det kan være klokskap, eller uttrykk for gammeldags tenkning, at boken ikke helt speiler den nye tid i fødselshjelpen. En større aksept for differensiering av fødselshjelp vinner terreng, også innad i store sykehusavdelinger. Flere kapitler bærer preg av at forfatterne mener at fødsler ikke bør skje utenfor sykehus fordi komplikasjoner kan komme brått og uventet. Men det er ikke rett at «fødselshjelpere og barneleger flest mener at alle kvinner bør føde i institusjon med operativ, anestesiologisk og pediatrisk ekspertise».

  Samlet sett kan jeg varmt anbefale boken. Den er oppdatert og beskriver norsk praksis i obstetrikk og gynekologi i 2004. Internett kan aldri oppveie gleden av et solid bokverk på norsk mellom hendene. Medisinstudenter: Løp og kjøp!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media