Kjell Å. Salvesen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjell Å. Salvesen

Anne Eskild, Atle Klovning, Elisabeth Swensen, Kjell Å. Salvesen
17.01.2019
De nye retningslinjene for glukosebelastningstesting av de fleste gravide bryter med sentrale forutsetninger for et screeningprogram. Fra 2018 skal alle førstegangsgravide over 25 år, dvs. 80 % av...
Kjell Åsmund Blix Salvesen
17.04.2018
B. Hofmann svarer K.Å. Salvesen i et innlegg som du kan lese på våre nettsider. Bjørn Hofmann er en debattglad professor som bruker enhver anledning til å skrive kronikker og leserinnlegg mot...
Torstein Vik, Elisabeth Selvaag, Kjell Å. Salvesen, Runa Heimstad
12.12.2017
Ole Jakob Johansen, født 1944, døde 25. september 2017, 73 år gammel, etter flere år med alvorlig sarkoidose. Med ham er en faglig solid kollega og en omsorgsfull medarbeider gått bort. Ole Jakob...
Kjell Å. Salvesen, Harm-Gerd Blaas, Sturla H. Eik-Nes
18.09.2017
I Tidsskriftet nr. 9/2000 spør Pål Gulbrandsen ”Hva er galt ved selektiv abort?” (1). Han påpeker at politikere og etisk komité i Helseregion Midt-Norge brukte en inkonsekvent argumentasjon mot ”...
Johan Fredrik Skomsvoll, Knut Aasarød, Kjell Å. Salvesen, Mari Hoff, Marianne Wallenius, Erik Rødevand, Hege Suorza Svean Koksvik, Inge-Margrethe Gilboe, Hans C. Nossent
15.03.2007
Systemisk lupus erythematosus (SLE) er en kronisk inflammatorisk systemsykdom. Forløpet kjennetegnes av varierende perioder med relativt få sykdomstegn (remisjon), avløst av ny oppblussing (lupus...
Harm-Gerd K. Blaas, Kjell Å. Salvesen, Sturla H. Eik-Nes
16.11.2006
Det finnes eksempler på at plagiering er avslørt i arbeidet med systematiske oversikter. Når personene som har fusket ikke utsettes for sanksjoner, er det lite trolig at problemet vil forsvinne. I...
Ole-Erik Iversen, Kjell Å. Salvesen
01.07.2004
Redaktøren av Tidsskriftet har i nr. 8/2004 klargjort hvordan hun ser på grenseoppgangen mellom hva som kan publiseres i Tidsskriftet hvis det tidligere har vært omtalt i eter- eller nyhetsmediene (...
Kjell Å. Salvesen
18.03.2004
Politikerne er uenige om Stortingets vedtak vedrørende bruk av ultralydundersøkelse i svangerskapet. Departementet skal nå utarbeide faglige retningslinjer til bioteknologiloven. Hvis retningslinjene...
Kjell Å. Salvesen
03.03.2005
Bergsjø, Per Maltau, Jan Molne, Kåre Nesheim, Britt-Ingjerd Obstetrikk og gynekologi 452 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004. Pris NOK 645 ISBN 82-05-30399-1 Fagområdet fødselshjelp og...
Kjell Å. Salvesen
15.12.2005
Kvinner kan velge selvbestemt abort av foster med uønsket kjønn uten at noen får vite om det er gjort kjønnstest av fosteret «Ble det gutt eller jente?» er gjerne det første spørsmålet nybakte...
Tonje Lippert, Rolv Skjærven, Kjell Å. Salvesen
15.12.2005
Norske kvinner fødte 1,8 barn i gjennomsnitt i 2003 ( 1 ), og det fødes omtrent like mange jenter som gutter ( 2 ). De fleste foreldre tror de har ca. 50 % sannsynlighet for å få jente eller gutt ved...
Sven M. Carlsen, Kjell Å. Salvesen, Eszter Vanky, Kristian J. Fougner
06.10.2005
Polycystisk ovariesyndrom forekommer hos 5 – 7 % av kaukasiske kvinner i fertil alder ( 1 ). Forekomsten antas å være økende. Tilstanden er en viktig årsak til infertilitet. For å stille diagnosen...
Kjell Å. Salvesen
05.08.2014
Bjørn Hofmann har fått mye spalteplass i Tidsskriftet i det siste ( 1  –  4 ). Alle innleggene har hatt samme budskap: Det er på tide å diskutere de etiske sidene av non-invasiv prenatal testing (...