Jørgen Vogt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jørgen Vogt

Jørgen Vogt
14.12.2006
I Tidsskriftet nr. 9/2006 står en fornøyelig minileder med tittelen Boomeritt som bumerang , om hvordan den mosjonsivrige etterkrigsgenerasjonen i USA fyller opp poliklinikker og operasjonsstuer med...
Jørgen Vogt
01.04.2004
Innen bl.a. laboratoriefagene brukes betegnelsen et «kit» om et sett av reagenser og annet utstyr til en bestemt test, gjerne pakket av en kommersiell leverandør. Nå og da ser man uttrykket også i...
Jørgen Vogt
30.10.2000
Er ”styrking” den rette norske betegnelsen for begrepet ”empowerment”, spør Pål Gulbrandsen i Språkspalten i Tidsskriftet nr. 19/2000 (1). Ja, mener jeg, forutsatt at ordet presiseres til...
Jørgen Vogt
20.01.2000
”Confoundere” er en av de få uoversatte latinoanglisismene som benyttes i Tidsskriftet. Ordet ble f.eks. brukt i nr. 4/1998 av Steinar Westin, som også gir en avgrensing av begrepet: ”såkalte...
Jørgen Vogt
03.02.2005
Noen leger bruker uttrykket «eradikering» om eliminering av Helicobacter pylori hos pasienter ved hjelp av antibiotika. Denne anglisismen savner hjemmel i norsk, og er vel ganske unødvendig. På godt...
Jørgen Vogt
18.03.2011
Det er mange veier til fornorsking. I Språkspalten i nr. 1/2011 skriver Karl O. Nakken & Caroline Lund underholdende om fornorsking av termen «spike-wave»-mønster i visse encefalogrammer ( 1 )...