Erytrocytter kan produseres ex vivo

Jens Bjørheim Om forfatteren
Artikkel

Franske forskere har vist at store mengder erytrocytter kan produseres ex vivo med utgangspunkt i hematopoetiske stamceller.

Flere forskergrupper forsøker å fremstille blodkomponenter utenfor kroppen, fordi tilgangen på blodprodukter er begrenset, utbygging av et godt blodbanksystem er ressurskrevende og allogen blodtransfusjon er forbundet med bivirkninger. Mest fryktet er overføring av mikroorganismer.

I en studie fra Frankrike har erytrocytter blitt fremstilt fra hematopoetiske stamceller høstet fra ulike kilder (1). Ved å etterlikne beinmargens mikromiljø gjennom bruk av cytokiner og kultur med stromaceller, kunne stamcellene ekspandere og differensiere til erytrocytter. De modne erytrocyttenes metabolske aktivitet og overlevelse i musemodeller var lik kroppens egne erytrocytter.

– Studien er spennende og gir håp om at røde blodceller i fremtiden kan produseres ex vivo til pasienter med spesielle behov, f.eks. til pasienter som har antistoff mot hyppig forekommende blodtypeantigener og på sikt som et godt alternativ til blodgiverblod, sier professor Anne Husebekk ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Universitetssykehuset i Nord-Norge.

– In vitro-differensiering og ekspansjon av stamceller til røde blodceller danner grunnlag for nøyaktige studier av infeksjoner av cellene med virus eller parasitter. Likeledes kan cellene være interessante i forbindelse med genterapi. Ettersom det fremdeles ikke er mulig å finne dyrkningsbetingelser som fullstendig bevarer stamcellenes evne til selvfornyelse, vil utbyttet av røde celler være stort, men likevel begrenset. Det vil ta lang tid før vi helt kan se bort fra blodgivere som den viktigste kilden til blodprodukter for transfusjon til pasienter, avslutter Husebekk.

Anbefalte artikler