Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Vaksinering redder liv i Bangladesh

Vaksinasjonsprogrammer i fattige land blir ofte satt i gang uten sikker kunnskap om effekten på dødelighet. I Matlab, et område med om lag 220 000 innbyggere i Bangladesh, er sammenhengen mellom vaksinasjon og dødelighet nylig studert (1).

I perioden 1986 – 2001 var vaksine mot difteri, tetanus og kikhoste (DPT-vaksine) samt poliovaksine assosiert med redusert risiko for død før ni måneders alder i multivariate analyser; det samme gjaldt mors utdanning. DTP-vaksine var assosiert med økt overlevelse mellom seks uker og ni måneders alder. Det ble ikke funnet effekt på dødelighet blant småbarn av meslingvaksine eller BCG-vaksine.

Studien er en del av et forskningsprogram som Verdens helseorganisasjon satte i gang i 2000. Bakgrunnen var en studie som viste en bekymringsfull assosiasjon mellom DPT-vaksine og dødelighet i Guinea Bissau (2). Disse funnene er senere ikke bekreftet fra noe annet land, og studien fra Bangladesh kom altså også til motsatt resultat.

Mors utdanning er en viktig konfunderende faktor ved vurdering av vaksiners effekt, og barns helse i fattige land er sterkt knyttet til denne faktoren. Alt folkehelsearbeid i fattige land bør derfor legge stor vekt på kvinners utdanning.

Anbefalte artikler