Bakteriemi like vanlig dødsårsak som malaria

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Blant barn under to måneder innlagt ved et distriktssykehus i Kenya med behov for øyeblikkelig hjelp, hadde nesten 13 % bakteriemi ved innleggelsen. Over en firedel av alle dødsfall ved sykehuset skyldtes bakteriemi blant barn.

I Afrika sør for Sahara er bakteriemi vanlig dødsårsak blant barn. Illustrasjonsfoto Baci/Corbis/SCANPIX

Hvert år dør flere enn 4,5 millioner barn under fem år i Afrika sør for Sahara, men det foreligger bare anslag over hva disse dødsfallene skyldes. Svært få studier er foretatt. De fleste av disse er utført ved sykehus i store byer, og slike studier er lite representative.

Kilifi District Hospital er et lokalsykehus i et grisgrendt område i den østlige delen av Kenya. Sykehuset betjener nesten 200 000 personer, og primærhelsetjenesten er lite utbygd. Barn i området får 10 – 100 myggbitt årlig med risiko for malariainfeksjon. Visse antibiotika og antimalariamidler er tilgjengelig uten legeresept. Vaksinasjon mot Haemophilus influenzae type b ble startet i november 2001. Om lag en tidel av undersøkte gravide kvinner ved sykehuset er HIV-infisert.

I en studie over fire år (1998 – 2002) ble det tatt blodkulturer fra alle pasienter under 13 år som ble innlagt for øyeblikkelig hjelp (n = 19 339) (1). Det ble påvist bakteriemi hos 6,6 %; blant dem under to måneder var andelen nesten 13 %. Pneumokokker, ikke-tyfoidal salmonella, Haemophilus influenzae og Escherichia coli stod for mer enn 70 % av isolatene blant barna under to måneder. Over en firedel av alle dødsfall ved sykehuset skyldtes bakteriemi blant barn. Av disse inntrådte om lag 70 % innleggelsesdagen eller dagen etter. Både HIV-infeksjon og underernæring var assosiert med økt risiko for bakteriemi.

Denne studien viser at bakteriemi etter infeksjon utenfor sykehus er en viktig dødsårsak blant barn i et grisgrendt område i Afrika sør for Sahara som er endemisk for malaria og HIV. Andelen dødsfall som var assosiert med malaria, var noe lavere (22 %). Dette tyder på at bakteriemi er en langt hyppigere dødsårsak i slike områder enn tidligere antatt, selv om data om barn som dør i hjemmet mangler. Verdens helseorganisasjon har prioritert arbeidet mot HIV, malaria og tuberkulose, men denne studien kan tyde på at en svært viktig dødsårsak blant barn på den måten ikke får nok oppmerksomhet (2).

Anbefalte artikler