Matens effekt på læring

Merete Askim Om forfatteren
Artikkel

Ann-Mari Knivsberg er professor i spesialpedagogikk med matens effekt på læring som spesialfelt. Knivsberg har fått professoratet i et tema som er av interesse for leger. Foreldre påstår ofte at maten gjør barna urolige, og at diett kan hjelpe ved autisme og liknende atferd.

Knivsbergs forskning dreier seg om en mulig sammenheng mellom mat og autisme. Hennes doktorgradsarbeid er gjort på peptidrester av melk og gluten i urinen og deres assosiasjon med atferdsproblemer og diett med hensyn til autisme. Det er høyere nivå av peptider hos disse pasientene, og hennes studier viser at de kan hjelpes med diett. Her samarbeider hun med seniorforsker Karl Reichelt ved Rikshospitalet. Han har vist at nivåene av peptider fra de delvis nedbrutte proteinene glutein og kasein er høyere hos barn med autisme, schizofreni og AD/HD enn hos andre barn. Et nytt forskningsprosjekt går ut på å samle inn data fra 70 elever med dysleksi og sammenlikne dem med 70 uten dysleksi. Knivsbergs arbeider er internasjonalt kjent, men det er forsket mer på mat og atferd i land som Storbritannia, Italia, Danmark og USA. Hun er den første kvinnelige professor ved det humanistiske fakultet ved Universitetet i Stavanger. De siste årene har hun vært ansatt ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, der hun er involvert i flere lokale, nasjonale og internasjonale prosjekter.

Anbefalte artikler