Ildri Kjølseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ildri Kjølseth

Ildri Kjølseth, Øivind Ekeberg, Brita Teige
10.06.2002
Selvmord blant eldre har vært lite omtalt i Norge, og det er publisert få undersøkelser om selvmordsatferd i denne aldersgruppen (1). Selvmordshyppigheten blant eldre steg i løpet av siste halvdel av...
Ildri Kjølseth
03.02.2005
Tellervo, Jorit Selvmord blandt gamle mennesker – myter, viden og forebyggelse 238 s, ill. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2004. Pris DKK 249 ISBN 87-17-03715-8 I innledningen gir...
Ildri Kjølseth
24.02.2015
Selvmord hos eldre vekker liten oppmerksomhet i Norge, og forebygging i denne aldersgruppen står ikke på dagsordenen. I den nye handlingsplanen for forebygging av selvmord og selvskading 2014 – 17 er...