Ildri Kjølseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Ildri Kjølseth (f. 1945) er spesialist i geriatri, overlege og spesialrådgiver ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Oslo universitetssykehus. Hennes doktoravhandling omhandlet eldres selvmord i Norge (6). Hun har bl.a. utviklet kurs om selvmordsforebygging hos eldre for helsepersonell.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Ildri Kjølseth
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media