For barn om multippel sklerose

Elisabeth Gulowsen Celius Om forfatteren
Artikkel

Ernemo, Barbro

Mai-Elins mamma har MS

49 s, ill. Oslo: Serono Nordic, 2004. Pris NOK 70

ISBN 82-303-0155-7

Dette er skrevet for barn hvor mor eller far (eller en annen barnet kjenner) har multippel sklerose. Mai-Elins mamma har fått sykdommen, og gjennom fortellingen om henne får man en kortfattet innføring i årsaker, symptomer og behandling. Illustrasjonene gir assosiasjoner til kjente barnebokfigurer.

Kanskje er dette noe av problemet med boken? Når målgruppen er barn, må man først definere hvilken aldersgruppe man satser på. Helt små barn kjenner igjen figurene, men er nok for små til å ha forutsetninger for å forstå teksten som noe annet enn en historie. For dem er mammas eller pappas sykdom noe som er der – forklaringer om årsaker, symptomer etc. blir uvesentlig. For større barn er teksten lett forståelig, men disse vil kanskje synes at illustrasjonene er barnslige og teksten for overfladisk? Min egen åtteåring syntes det var morsomt at mamma fikk en «småbarnsbok» i posten, og kikket på den med interesse. Det var ingen tvil om at innholdet var lett forståelig, men hva så? Behovet for å «forstå» mekanismene bak sykdommen var åpenbart ikke til stede – og jeg vil tro hun er representativ for aldersgruppen.

Gjennomgående er språket enkelt og lettfattelig, men noe glipper. Verken urin eller infeksjon er vanlige begreper for barn, det skulle vært brukt andre ord.

La likevel ikke dette overskygge det prisverdige i at noen har tatt initiativ til lettfattelig informasjon om sykdommen for barn – noe tilsvarende finnes så vidt jeg vet ikke per i dag. Tilbakemeldinger fra pasientene vil vise om boken er nyttig. Jeg akter – trass i mine betenkeligheter – å anbefale boken til mine pasienter som sliter med å gi informasjon til barna.

Anbefalte artikler