Magne B. Grimstvedt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Magne B. Grimstvedt

Magne B. Grimstvedt
20.01.2005
Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 3267 I ovennevnte minneord i Tidsskriftet nr. 24/2004 skal stå: Han arbeidet ved en rekke gynekologiske, kirurgiske og andre sykehusavdelinger før han kom til...