Færre dør av narkotika

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Tallet på narkotikarelaterte dødsfall i Europa har endelig gått ned, etter å ha økt i flere år. En hovedårsak er bedre tilgang til behandling.

I Norge er tallet på narkotikadødsfall halvert siden 2001. Foto Aina Staveland Johnsen

Den årlige rapporten fra EUs narkotikaovervåkingssenter (EMCDDA) viser blant annet at heroinmisbruket har stabilisert seg i mange land og at HIV-epidemien blant sprøytenarkomane i Sentral- og Øst-Europa avtar. I Norge er tallet på narkotikadødsfall halvert siden 2001.

– Det er klare tegn til fremskritt når det gjelder noen av de verste konsekvensene av narkotikabruk, sier direktøren for EMCDDA, Georges Estievenart. Dette mener han skyldes at den skadereduserende innsatsen er blitt intensivert, og at behandlings- og omsorgstilbudene til narkotikabrukere er blitt bedre utbygd i store deler av Europa.

Nedgangen kan imidlertid være en kortvarig trend, blant annet fordi EU har fått ti nye medlemsland i øst hvor tallene er noe annerledes. – Vi må heller ikke glemme at narkotikabruken generelt fortsatt ligger på et historisk høymål – mange land rapporterer om økende kokainbruk, og i deler av Europa er det nå flere som bruker cannabis og ecstasy, selv om bildet her er noe mer sammensatt, sier Estievenart.

Cannabis holder seg på topp som det mest vanlige ulovlige rusmidlet i Europa, inkludert Norge. Tre millioner europeere bruker cannabis hver eneste dag, og én av fem voksne sier de har prøvd det minst én gang, ifølge BMJ.

I Norge døde 172 personer av narkotikarelaterte årsaker i 2003. Det er 38 færre enn året før og nesten en halvering fra toppåret 2001, ifølge Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus). Det pekes her på at årsakene kan være lav gjennomsnittlig styrkeprosent på heroin, redusert tilgang til illegal Rohypnol, flere personer på legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og flere lavterskel helsetiltak.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6730

Anbefalte artikler