Nye på laget

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Fra 1.1. 2005 fordobles antall faglige medarbeidere i Tidsskriftet. Denne økningen reflekterer utviklingen og utfordringene i medisin og helsevesen. Økende spesialisering, komplekse medisinske problemstillinger og stadige endringer i rammebetingelsene gjør at Tidsskriftet har behov for innspill og tilbakemeldinger fra mange ulike hold for å beholde kvalitet, aktualitet og relevans.

Redaksjonen ønsker faglige medarbeidere som kan bidra på flere ulike måter, særlig til vurdering av innsendte manuskripter, men også til å skrive, gi tips om viktige nyheter og formidle kontakt med fagmiljøene. Først og fremst ønsker vi et lag som gjør jobben sammen.

Anbefalte artikler