Ultralyd og trombolyse mot hjerneslag

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Ultralyd kan bedre effekten av trombolytisk behandling ved akutt hjerneinfarkt.

Trombolytisk behandling med vevsplasminogenaktivator (t-PA) har vist gode resultater ved akutt cerebralt infarkt når behandlingen gis innen tre timer etter symptomdebut. Kan effekten bli enda bedre ved bruk av ultralyd i tillegg?

126 pasienter som fikk trombolytisk behandling mot akutt trombose i a. cerebri media, ble randomisert til kontinuerlig ultralydbehandling eller placebo (1). Tre pasienter i hver gruppe utviklet symptomatisk intracerebral blødning. Komplett rekanalisering eller dramatisk klinisk bedring innen to timer inntrådte hos henholdsvis 49 % og 30 % i hver gruppe (p = 0,03), men forskjeller mellom de to gruppene var ikke statistisk signifikant etter 24 timer og tre måneder (henholdsvis 44 % mot 40 % og 42 % mot 29 %).

– Denne studien ble gjennomført på bakgrunn av eksperimentelle dyrestudier og lovende resultater fra en pilotstudie. Hypotesen er at kontinuerlig eksponering overfor ultralydbølger bedrer legemidlets tilgang til tromben og fremmer trombolysen, men mekanismene for dette er ikke klarlagt, sier overlege Bent Indredavik ved St. Olavs Hospital.

I Norge er trombolytisk behandling anbefalt hos selekterte pasienter med akutt hjerneinfarkt innen tre timer etter symptomdebut eller innen seks timer som ledd i en pågående klinisk studie (2).

– Det er foreløpig ikke aktuelt å anbefale endringer i dette opplegget, i hvert fall ikke som følge av denne ene studien, men prinsippet om ultralyd er interessant og lovende, sier Indredavik.

Anbefalte artikler