Karakteranalytisk barnepsykosomatikk

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Faleide, Asbjørn O.

  Lian, Lilleba B.

  Symptom og meining

  Moderne psykosomatisk tankegang. 218 s, ill. Oslo: Fagbokforlaget, 2004. Pris NOK 259

  ISBN 82-450-0127-9

  Denne boken er ment å være en grunnbok i helsefaglig helhetstenkning. Målgruppen er spesielt helsearbeidere med treårig helsefagutdanning, men forfatterne antyder indirekte at «deler av manuskriptet» også kan være til nytte for medisinere og psykologer.

  Forfatterne er begge kliniske psykologer med lang erfaring i karakteranalyse og vegetoterapi. Deres utgangspunkt er Wilhelm Reichs teorier om at «blokkering av den frie utfaldinga (av kroppen) samen med karakterologisk resignasjon kan vere ei av årsakene til mange kroppslege sjukdomstilstandar».

  Etter en kort gjennomgang av enkelte alternative teorier og modeller for psykosomatiske lidelser og symptomforståelse gjennomgår de det karakteranalytiske perspektiv med henvisning til referanser fra perioden 1965 – 75. Deretter omtales noen «funksjonelle tilstander» (enurese, enkoprese, spiseforstyrrelser, smerte inklusiv juvenil revmatoid artritt), noen alvorlige somatiske tilstander (ulcerøs kolitt, asthma bronchiale, kreft), aldersrelaterte problemer inklusive demens samt familieterapi og individuell psykoterapi fra et karakteranalytisk ståsted.

  I de kliniske eksemplene fra egen praksis er alternative forklaringsmodeller til eldre psykoanalytiske synspunkter på somatiske lidelser og syndromer ikke integrert i fremstillingen. Kronisk smerte anføres som en kommunikasjonsform for å «sleppe unna alvorleg psykiatrisk sjukdom». Ulcerøs kolitt hos en 11 år gammel gutt vurderes som «ein langsam, men alvorleg somatiseringsprosess». For å komme fri fra gradvis sterkere «fiksering til patologiske tjukktarmsreaksjonar» anbefales «djuptgripande psykoterapi». Utvikling av kreft drøftes i lys av personlighetsproblematikk og psykodynamiske familieforhold. De siste 5 – 10 års empirisk forskning som setter spørsmålstegn ved disse forenklede hypoteser, er ikke gjengitt.

  Boken består stort sett av tekst og gir derfor et noe gammelmodig pedagogisk inntrykk. Viktige aspekter som kognitiv teori (attribusjon), kognitiv nevrovitenskap og sammenhengen mellom psykiske lidelser og psykosomatiske symptomer er ikke omtalt. Litteraturreferansene i teoridelen er alle mer enn ti år gamle.

  For de som er interessert i erfarne karakteranalytikeres forståelse av årsaker til sykdom og lidelser spesielt hos barn er boken verd å lese. Men som en grunnbok i helsefaglig helhetstenkning omkring sykdom og symptomer er boken en anakronisme.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media