Glitrende bok om diabetes

Jak Jervell Om forfatteren
Artikkel

Christophersen, Yngvar

Diabetes for livet – aldri fred å få?

Lev bedre med diabetes. 224 s, tab. Gjettum: Diabetes for livet, 2004. Pris NOK 298

ISBN 82-996870-0-4

Gode bøker er det mange av. Noen taler til intellektet, andre til følelsene og andre til ens humoristiske sans. Noen er tiltalende fordi de er så godt skrevet, og andre igjen får deg til å se ting på en ny måte. Denne boken gjør alt dette, og det er ikke vanlig med bøker om diabetes. Forfatteren har selv hatt type 1-diabetes i 35 år og har benyttet rekonvalesensen etter koronarblokking til å skrive bok. Det var meget vel anvendt tid.

Boken er en intellektuell nytelse, fordi den klarer å si gamle sannheter på nye måter, og den er helt oppdatert. Den gir en varm følelse av å møte et klokt menneske som har gjennomlevd mye og reflektert over det – og forteller om det på en måte som gjør at du forstår bedre hva det kan være å ha diabetes. Språket er nyskapende og ekte og gir mange gode aha-opplevelser. Kristian F. Hanssen har vært medisinsk rådgiver, og samarbeidet med forfatteren har gjort at boken også står faglig helt trygt, uten at det har dempet verken forfatterens personlige stil eller oppfatninger.

Det står mye om lavt blodsukker og føling. Det er svært nyttig og svært godt. Som han sier, helsepersonell er mest opptatt av at høyt blodsukker er farlig, de som har diabetes er heller redd for føling.

Hvem bør ha denne boken? Alle med type 1-diabetes, svært mange med type 2-diabetes vil også ha nytte av den, for ikke å snakke om dem som er glad i en som har diabetes. Viktigere for meg er at alle som har som arbeid å hjelpe dem som har diabetes, bør oppfatte denne boken som obligatorisk lesing. Den vil gjøre oss ydmyke og derfor til bedre hjelpere, og i tillegg gi oss ny kunnskap og erkjennelse.

Anbefalte artikler