Krigen mot AIDS

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

1. desember markeres verdens AIDS-dag. Det er lite å feire. Til tross for at vi har kunnskap om hvordan sykdommen kan forebygges, og det finnes behandling, fortsetter epidemien å øke i omfang. Hver dag dør over 8 000 personer av AIDS. Det tilsvarer nokså nøyaktig tre ganger det antall personer som ble drept 11. september 2001 – hver dag. Det går an å endre statistikken. FN har beregnet at man trenger 10 milliarder dollar i 2005 og det dobbelte i 2007 for å forebygge og behandle AIDS i lavinntektsland. I år brukes 5 milliarder dollar på verdensbasis. Til sammenlikning hadde krigen i Irak ved utgangen av november 2004 kostet USA ca. 150 milliarder dollar.

Anbefalte artikler