Stamceller som rytmegenerator i hjertet

Jens Bjørheim Om forfatteren
Artikkel

Stamcellebehandling av ødelagt vev er en lovende behandling ved flere tilstander. Nye data viser at cellene også kan fungere som rytmegenerator i grisehjerte.

Regenerasjonsevnen til hjertet er liten. Skader som oppstår ved hjerteinfarkt er irreversible og kan føre til progredierende hjertesvikt eller lite effektiv impulsoverføring. Embryonale stamceller er en nyttig kilde for danning av hjerteceller, men hvorvidt disse cellene kan gjenopprette hjertets elektromekaniske egenskaper, har vært ukjent.

I en studie fra Israel ble hjertemuskelceller generert fra humane embryonale stamceller og studert i dyremodeller (1). Hjertemuskelcellene dannet strukturelle og elektromekaniske forbindelser med hjertemuskelceller fra rotte in vitro. In vivo fungerte cellene som rytmegenerator i en grisemodell med komplett atrioventrikulært blokk.

– Forfatterne dyrket de humane stamcellene slik at de dannet små aggregater som kontraherte spontant og rytmisk. Cellene var differensiert slik at de fremviste en rekke karakteristika typisk for umodne hjerteceller. Den spontane elektriske aktiviteten skyldtes fravær av spesielle kaliumkanaler akkurat som i sinus- og AV-knuten. Videre uttrykte cellene connexiner som er kanalproteiner som knytter hjerteceller sammen i et elektrisk syncytium, sier professor Ole M. Sejersted ved Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Ullevål universitetssykehus.

– Tanken om at biologiske pacemakere i fremtiden vil kunne erstatte elektroniske pacemakere er ikke ny. Andre forskere har injisert gener i hjertemuskulaturen og omdannet cellene i et lite område slik at de genererte en rask rytme.

Enten det er snakk om injeksjon av gener eller differensierte stamceller er det lang vei frem før dette blir en terapiform som kan erstatte dagens avanserte og anvendelige elektroniske pacemakere. Studien viser imidlertid hvilke muligheter stamceller gir for å regenerere funksjonelt hjertevev, avslutter Sejersted.

Anbefalte artikler