Økt dødelighet ved cøliaki

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Pasienter med cøliaki har moderat økt dødelighet, men risikoen for bryst- og lungekreft er redusert.

Cøliaki forekommer hyppigere enn vi trodde. Illustrasjonsfoto

Cøliaki er en vanlig autoimmun tilstand som skyldes at tarmen ikke tåler gluten, et protein som særlig finnes i hvete, bygg og rug. Engelske forskere har undersøkt over 4 700 pasienter med cøliaki og sammenliknet dem med ca. 23 000 parede kontrollpersoner (1).

Cøliakipasientene hadde ca. 30 % økt risiko for ondartet sykdom. Særlig kreft i mage-tarm-kanalen og lymfoproliferativ sykdom forekom hyppigere, mens brystkreft og lungekreft forekom signifikant sjeldnere blant pasienter med cøliaki, hasardratioer var henholdsvis 0,35 (95 % KI 0,17 – 0,72) og 0,34 (95 % KI 0,13 – 0,95).

– Økt forekomst av malign sykdom ved cøliaki har vært kjent lenge. Vi vet også at glutenfri kost reduserer risikoen, sier overlege Nils Hovdenak ved Gastroseksjonen, Haukeland Universitetssjukehus.

– Cøliaki forekommer hyppigere enn vi trodde tidligere. En prevalens på 1 : 100 er nylig funnet i England og Finland. Økningen i prevalens skyldes i all hovedsak bedre screeningverktøy. I denne studien begynner registreringen i 1987, dvs. i en periode der diagnosen ble stilt hos pasienter med symptomer. Det betyr at studien omfatter de sykeste pasientene, og disse har også den lengste observasjonstiden. Man må anta at den høye prevalensen i dag minsker risikoen noe.

Hvilke konsekvenser dette får i klinisk praksis, er uvisst. Økt oppmerksomhet på kreftsymptomer det første året etter behandlingsstart er viktig. Man bør likevel fremheve den reduserte risikoen for bryst- og lungekreft, selv om årsakene til reduksjonen er gåtefull, sier Hovdenak.

Anbefalte artikler