Kirurgi eller stent?

Michael Bretthauer Om forfatteren
Artikkel

Stenting gir ikke dårligere resultat enn kirurgi ved carotisstenoser, viser ny studie.

Det er godt dokumentert at endarterektomi av carotisstenoser forebygger hjerneslag. Stentbehandling med embolifilter er tatt i bruk de senere år, og fra USA er det nå publisert en randomisert studie (1). Den inkluderer pasienter som ikke kan opereres uten høy risiko, og er designet for å vise at stenting ikke er en dårligere løsning enn kirurgi.

334 pasienter med carotisstenose ble randomisert til stent eller operasjon. Mange pasienter hadde hjertesykdom, over 20 % hadde restenoser etter tidligere carotiskirurgi, og over 70 % hadde asymptomatiske carotisstenoser. Etter ett års oppfølging var 12 % i stentgruppen og 20 % i kirurgigruppen døde eller hadde fått slag eller hjerteinfarkt (p = 0,05).

– Forskjellene er ikke signifikante, men viser at stenting ikke gir dårligere resultat enn kirurgi. Ulikhetene forklares ved at det var flere pasienter som fikk hjerteinfarkt i kirurgigruppen, mens det ikke er forskjell på forekomst av død eller slag, sier seksjonsoverlege Kirsten Krogh-Sørensen ved Thoraxkirurgisk avdeling, Rikshospitalet.

– Inklusjonen ble avbrutt før planlagt volum var oppnådd fordi konkurranse fra stentregistre gjorde det vanskelig å finne pasienter. Betydningen av at mer enn 20 % av pasientene hadde restenose etter tidligere kirurgi diskuteres. Slike restenoser består av intimahyperplasi, og embolirisiko ved stenting antas da å være lav, mens det er kjent at komplikasjonsrisiko ved andre gangs kirurgi er høy. En annen innvending er at forekomsten av slag og død er for høy i begge grupper. Forfatterne sier selv at resultatene ikke kan generaliseres til pasienter med lavere operasjonsrisiko, og at videre studier må til før stentbehandling tilbys som rutine, sier Krogh-Sørensen.

Anbefalte artikler