Fysisk aktivitet mot demens

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Spaserturer kan redusere risikoen for demens og kognitiv svikt.

Undersøkelser har vist at fysisk aktivitet kan bevare kognitive funksjoner, men det har vært uklart hvor mye aktivitet som må til.

Honolulu-Asia Aging Study omfattet over 2 200 menn i alderen 71 – 93 år (1). Gangdistanse per dag ble registrert i 1991 – 93, og det ble foretatt oppfølging to ganger senere. I oppfølgingsperioden utviklet 158 personer demens. Mennene som gikk mest (over 3,2 km per dag) hadde signifikant mindre risiko for å utvikle demens sammenliknet med menn som gikk mindre enn 1,6 km per dag (1). Liknende funn ble gjort blant nesten 19 000 kvinner i alderen 70 – 81 år som deltok i Nurses’ Health Study (2).

– Det finnes ingen enkel og god forklaring på hvorfor daglige spaserturer kan redusere risikoen for demens. En av flere muligheter er at økt fysisk aktivitet har gunstig effekt på blodtrykk, lipidstoffskiftet, glukoseintoleranse og kardiovaskulær status. Dette er faktorer som på en eller annen måte influerer på risikoen for at demens oppstår i høy alder, både Alzheimers demens og vaskulær demens, sier Knut Engedal, professor ved Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens ved Ullevål universitetssykehus.

– En annen mulig forklaring er at et aktivt liv kan ha direkte innflytelse på hjernecellenes funksjon. Nevronale strukturer opprettholdes slik at den biologiske aldring av hjernen går langsommere. Mindre intervensjonsstudier med fysisk aktivitet har rapportert positiv effekt på kognisjon, men det trengs større studier før man kan konkludere (3), sier Engedal.

Anbefalte artikler