Tanker omkring spisemani

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi ser ofte at fett blir utropt som den store synderen når det snakkes om overvekt eller vår tids hysteriske slanketendens. Ikke minst unge forfaller lett til en sykelig kroppskultur. Mange begynner likevel å få opp øynene for den spesielle atferd som ses hos mange overvektige/fete. Det overdrevne inntak av mat starter en avhengighet som kan minne om den atferd man ser hos dem som er avhengige av alkohol eller narkotika. På samme måte som den narkomane bruker narkotika til å styre sine følelser, bruker den matavhengige mat. Målet er umiddelbar tilfredsstillelse. Dette fører med seg selvsentrert tankegang og skaper en spesiell atferd. Denne holdningen «jeg vil ha det jeg vil ha, og jeg vil ha det nå!» kjenner vi fra andre avhengige. Tanker kretser om å skaffe seg og få tilført «stoffet».

  Overvektige oppfatter ikke at de har noe problem med seg selv; de er kun opptatt av vekten og ønsker bare at de kunne spise slik de selv vil. De fleste overvektige forteller at «de spiser nesten ikke». Dette er selvbedrag. Benektelsen er typisk for avhengige. Oftest har de, som andre avhengige, et helt arsenal av unnskyldninger for å fortsette overspisingen. Enten er de så stresset, så følsomme, så ensomme eller så utsetter de endring til i morgen. De kan også oppleve manglende viljestyrke. På en uhensiktsmessig måte søker de å tilfredsstille fysisk og/eller følelsesmessig hunger. Dette kjenner vi igjen hos alkohol- og narkotikaavhengige. Bare sjelden ligger organiske forandringer, som for eksempel hormonforstyrrelser, til grunn.

  Benektelsen skader muligheten for et veltilpasset liv. Vi ser at forholdet til venner og familie blir svekket når suget er å stille egne, kortsiktige behov. Overvektige må derfor konsentrere oppmerksomheten om seg selv og egen atferd. Det samme gjelder anoreksipasienter.

  En syk livsstil må endres, en kursendring på 180 grader – en omvendelse. Dette kan være så smertefullt og vanskelig at de fortsetter sin destruktive livsstil. Misbruk trives best i en forutsigbar hverdag der tilfredsstillelse av behovet ikke blir truet. Den overvektige må selv påta seg ansvaret for å mestre et nytt liv med sunne kostvaner, mosjon og en ny atferd som ikke preges av avhengighet.

  Kanskje er mange motivert, men de vet ikke hvordan de skal klare det. De trenger veiledning som gir dem innsikten de trenger for å styre eget liv. Nye verdier må skapes. Det er hjelp å få, men ingen mirakelhelbredelse. Som premie kan det finnes en hverdag med selvrespekt og velvære – en dag om gangen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media