Omstendelig om kommunikasjon

Einar Kringlen Om forfatteren
Artikkel

Eide, Tom

Eide, Hilde

Kommunikasjon i praksis

Relasjoner, samspill og etikk i sosialfaglig arbeid.

319 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004. Pris NOK 395

ISBN 82 - 05-30184 -0

Boken er særlig beregnet på sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere. I første del behandles teori under overskrifter som god kommunikasjon, grunnleggende begreper, kommunikasjonsmodeller, modeller av hjelpeprosessen og relasjonsteorier. Siste del er mer praktisk med eksempler på ikke-verbal kommunikasjon, og viser blant annet hvordan man kan stille spørsmål og strukturere en samtale. Til slutt omtales bruken av humor i klientarbeid og hvordan man kan overbringe dårlige nyheter.

Dette er en omfattende bok som favner vidt. Forfatterne skriver greit og enkelt uten kompliserte, uforståelige setninger. Boken er kanskje litt kjedelig og omstendelig. Jeg vil tro at målgruppen hadde satt mer pris på en konsentrert fremstilling på 150 sider. Sosionomer og vernepleiere ville nok også ønsket noen råd om hvordan man skal kommunisere med vanskelige pasienter, psykotiske, narkomane og kriminelle. Men forfatterne har kanskje liten klinisk erfaring? De vanlige honnørordene er med, som empati, der man kunne klart seg med innfølelse. Suggesjon og placebo er derimot fraværende, likedan attribusjonspsykologien.

Teksten er ispedd en del pussige, barnslige tegninger. Det er massevis av referanser, ikke alltid like relevante, de synes mer å tjene som et vitenskapelig ferniss. Mange banale påstander trenger ingen referanser. Noe påfallende er det at man ikke henviser til sentrale lærebøker på norsk, er man redd konkurranse?

Anbefalte artikler