Om vaksiner for spesielt interesserte

Hanne Nøkleby Om forfatteren
Artikkel

Quadros, Ciro A. de

Vaccines – preventing disease protecting health

398 s, tab, ill. Washington, D.C.: Pan American Health Organization, 2004. Pris USD 62

ISBN 92-75-11596-6

Utgangspunktet for boken er en kongress arrangert av Pan American Health Organization (PAHO) i Washington i november 2002, som et ledd i feiringen av organisasjonens 100-årsjubileum. Kapitlene bygger på foredrag fra kongressen, selv om noen tydelig er bearbeidet videre og det er tatt inn nyere informasjon. De fleste kan beskrives som noe mellom et langt sammendrag og en fullstendig gjengivelse av foredraget.

Boken er delt i åtte deler. Den tar for seg hele vaksinefeltet fra dagens situasjon til vyer og muligheter for fremtiden. Det er egne kapitler om vaksiner og bioterrorisme og regulatoriske og sikkerhetsmessige forhold. Det hele oppsummeres i «Vaccines, prevention and public health».

De fleste kapitlene er skrevet av aktive forskere i feltet. De inneholder spennende og fortsatt aktuelt stoff, men er i stor grad preget av forfatterens egen forskning og tar begrenset hensyn til hva andre grupper har gjort. Det positive unntaket er kapittelet «The Quest», som er viet de vaksinene verden har størst behov for at blir utviklet. Det er skrevet av forfattere med stor oversikt og beskriver muligheter, begrensninger og pågående arbeid på en god måte.

Boken inneholder mye godt stoff om vaksiner, men vil falle mellom to stoler for de fleste nordmenn. Beskrivelsene av den aktuelle situasjonen bærer preg av at foredragene opprinnelig er holdt for et amerikansk publikum. Forskningskapitlene er vel avanserte for de fleste vaksinatører, men ikke detaljerte nok til å være av interesse for aktive forskere, særlig ikke to år etter at de ble skrevet. De som arbeider spesielt med vaksiner, kan finne godbiter og oversikter som kan komme godt med i egen foredragsvirksomhet eller undervisning, men utover det vil boken ha liten interesse for norske leger.

Anbefalte artikler