Ny lærebok i laparoskopisk kirurgi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  MacFadyen, Bruce V.

  Laparoscopic surgery of the abdomen

  535 s, tab, ill. New York, NY: Springer, 2004. Pris USD 150

  ISBN 0-387-98468-2

  Forfatterne henvender seg til alle som har interesse for miniinvasiv behandling med moderne gastrointestinal laparoskopi og til dels endoskopi. Intensjonen er å samle det siste innen laparoskopisk abdominalkirurgi og stimulere kirurger til å videreutvikle et raskt ekspanderende fagfelt ytterligere.

  Internasjonalt kjente kapasiteter har skrevet et kapittel hver om sitt spesialfelt. Hovedkapitlene dreier seg om behandling av tilstander i oesophagus, magesekk, galleveier, binyrer, milt, tykktarm og endetarm. Utover dette omtales brokkirurgi og laparoskopi ved akutt abdomen. I hvert emne står operativ teknikk sentralt, men det gis også et historisk tilbakeblikk, en gjennomgang av viktige referanser og en forsøksvis oppdatert vurdering av hvor mye kunnskap vi har så langt. I tillegg til dette formidles personlige erfaringer og råd fra entusiastiske fagpersoner som har vært med i pionerarbeidet for å bringe faget dit det er i dag. Boken er lettlest og har en grei layout med oversiktlige tabeller og illustrasjoner.

  Det positive med boken er at den er et samlet verk, som omhandler de viktigste områdene for laparoskopisk kirurgi, og at fordeler og ulemper søkes belyst med utgangspunkt i tilgjengelig litteratur. Spesielt omfattende og bra er kapitlet vedrørende gallesteinssykdom. Inspirerende er også beskrivelsene av nye muligheter ved intraluminal endoskopi.

  Det negative er at selv om dette er en samling av det siste innen fagfeltet, er mye allerede delvis gått ut på dato. Dette gjelder selve beskrivelsen av en del laparoskopisk utstyr, men også at litteratur fra perioden etter år 2000 stort sett ikke er med. Forfatterne har fått relativt fritt spillerom for å hevde sine synspunkter innen sine kapitler – dette fører til en del gjentakelser. Det er viktig å lese med kritisk sans. Mange vil nok være svært uenige i konklusjonene i kapitlet om laparoskopisk ulcusbehandling.

  Boken er viktig og inspirerende og burde være tilgjengelig for alle assistentleger og overleger i generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi, både som oppslagsverk og som lærebok.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media