Helsearbeid for barn og unge

Peter F. Hjort Om forfatteren
Artikkel

Blair, Mitch

Stewart-Brown, Sarah

Waterston, Tony

Crowther, Rachel

Child public health

250 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2003. Pris GBP 30

ISBN 0-19- 263192-6

Forfatterne er engelske barneleger og samfunnsmedisinere med spesiell interesse for helsearbeid blant barn og unge. Deres mål er å gjennomgå hele feltet av forebyggende og helsefremmende arbeid for barn og unge – individuelt, sosialt og politisk. Utgangspunktet er at dette arbeidet lenge har stått i skyggen av helsearbeidet for voksne og eldre. Det skyldes at barns helse har vært ansett som god, mens de store helseproblemene – særlig hjerte- og karsykdommene – har rammet voksne og eldre. Tre forhold har endret denne oppfatningen. For det første går hjerte- og karsykdommene kraftig tilbake, for det andre viser det seg at så mange av barns og ungdoms helseproblemer varer livet ut, og for det tredje blir barn spesielt hardt rammet av fattigdom og sosial deprivasjon. Det siste er viktig, for sosiale forskjeller øker, og sosiale forskjeller i sykelighet og dødelighet for barn og unge er store – i Storbritannia sjokkerende store.

De sju kapitlene omhandler: barns helse i Storbritannia, barns helse globalt, lærdommer fra historien, sentrale ideer og definisjoner, barns helseproblemer varer ofte livet ut, metoder i helsearbeidet for barn og unge, og til slutt en serie viktige eksempler på helsearbeidet for barn og unge. Språket er enkelt og presist. Tabeller, figurer og bokser er klare og instruktive. Hovedpoengene er sammenfattet i skyggelagte bokser. Forfatterne har tydeligvis arbeidet grundig med pedagogikken, og det er lett å finne frem i boken. Saksregisteret er godt. Boken gir både oppdatert kunnskap, erfaringer og ideer. Ett spesielt problem er at helsearbeidet stort sett mangler evidensbasert kunnskap, men likevel kan og bør vi handle. Det innebærer en spesiell forpliktelse til evaluering og refleksjon.

Boken er preget av forholdene i Storbritannia, og barns helse er vesentlig bedre i Norge. Norsk politikk og samfunnsforhold har også vært bedre for barn. Det er f.eks. fremdeles lov å slå barn i Storbritannia. Likevel er denne boken glimrende til bruk i helsearbeidet for barn og unge i Norge også. Dette arbeidet vil bli stadig viktigere, for nøkkelen til et godt liv og en god alderdom er en god barndom. Derfor håper jeg at mange leger, sykepleiere og sosialarbeidere som arbeider med barn og unge vil lese og lære av denne boken.

Anbefalte artikler