Sidsel Graff-Iversen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sidsel Graff-Iversen

Anne Karen Jenum, Sidsel Graff-Iversen, Randi Selmer, Anne-Johanne Søgaard
04.10.2007
I Norge økte hjerte- og kardødeligheten med 100 % blant menn og 50 % blant kvinner fra 1951 – 55 til 1970 ( 1 ). Dette ledet tidlig til forskningsaktivitet for å kartlegge individuelle risikofaktorer...
Sidsel Graff-Iversen, Anne Karen Jenum, Liv Grøtvedt, Berit Bakken, Randi M. Selmer, Anne Johanne Søgaard
04.10.2007
Hjerte- og karsykdom var årsak til 38 % av alle dødsfall i Norge i 2004 ( 1 ). For hjerteinfarkt er det vist nedgang både for dødelighet og sykelighet i aldersgrupper under 80 år ( 1 , 2 )...
Sidsel Graff-Iversen
18.10.2007
Et spørreskjema om brystsmerter har vært brukt i norske helseundersøkelser siden 1970-årene. Skjemaet gir kunnskap som avspeiler ukjent hjertesykdom hos begge kjønn. Verdens helseorganisasjon...
Siri Vangen, Anne Karen Jenum, Sidsel Graff-Iversen, Gro Idland
12.03.2009
Antall og andel eldre i befolkningen øker. Det nevnes imidlertid sjelden at majoriteten av eldre er kvinner. Helseutfordringene knyttet til en aldrende befolkning antas å sette inn for fullt fra ca...
Cecilie Risøe, Sidsel Graff-Iversen
09.03.2006
Spørsmålet om kvinner med hjertesykdom får god nok behandling er reist på ny, både nasjonalt og internasjonalt. Problemstillingen er todelt. For det første synes det å foreligge en kunnskapsmangel...
Karen Therese Sulheim Haugstvedt*, Sidsel Graff-Iversen, Liv Haugli
18.11.2004
Rehabiliteringstiltak overfor langtidssykmeldte har som regel vist god effekt så lenge tiltakene har pågått, men har ikke hatt vedvarende virkning på sykefraværet ( 1 ). Samtidig er det vist at den...
Sidsel Graff-Iversen
16.12.2004
Prescott, Peter Børtveit, Tore Helse og atferdsendring 206 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004. Pris NOK 299 ISBN 82-05-31131-5 Korte og lange intervensjoner blir presentert. For min del liker jeg...
Liv Grøtvedt, Sidsel Graff-Iversen
02.12.2004
Har 40-åringsundersøkelsene vært nyttige? Ingar Holme og medarbeidere oppsummerer i dette nummer av Tidsskriftet nesten 20 år med helseundersøkelser blant 40-åringer i Oslo og trekker noen...
Marit Sørensen, Sidsel Graff-Iversen, Karen-Therese Haugstvedt, Toril Enger-Karlsen, Inger Grete Narum, Arild Nybø
10.10.2002
Vi har tidligere beskrevet hvordan idégrunnlaget i det helsefremmende arbeidet har utviklet seg fra opplysningsarbeid til empowerment (1). I denne artikkelen vil vi se nærmere på «empowerment» og...
Nikolaj Kunøe, Sidsel Graff-Iversen
30.01.2002
Perioden 1940 – 60 var en brytningstid når det gjaldt forskning på de helsemessige følgene av sigarettrøyking. I 1950-årene begynte de første store studiene på området å dukke opp: først lungekreft (...
Marit Sørensen, Sidsel Graff-Iversen
28.02.2001
Ideer om helse og folkehelsearbeid har forandret seg i vår del av verden etter som folkehelsen og sykdomsmønsteret har endret seg. Hovedtrekket er et skifte fra vektlegging av opplysningsarbeid og...
Sidsel Graff-Iversen, Svetlana Skurtveit, Marit Sørensen, Arild Nybø
20.09.2001
I 1950- og 1960-årene, da de første store studiene av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom fant sted, ble fysisk aktivitet i arbeidet regnet som langt viktigere for helsen enn den beskjedne...
Sidsel Graff-Iversen, Svetlana Skurtveit, Arild Nybø, Grete Bratberg Ross
20.09.2001
På feltet fysisk aktivitet og helse var oppmerksomheten i lang tid konsentrert om mosjon som drives i fritiden, men de siste årene har interessen for fysisk anstrengelse i jobben, kroppsarbeid, fått...
Sidsel Graff-Iversen, Knut Gjesdal, Astanand Jugessur, Marius Myrstad, Wenche Nystad, Randi Selmer, Dag S. Thelle
07.02.2012
In long-distance running circles and among cardiologists there has long been an impression that the development of atrial fibrillation (AF) may be linked to long-term physical training. In this...
Sidsel Graff-Iversen, Knut Gjesdal, Astanand Jugessur, Marius Myrstad, Wenche Nystad, Randi Selmer, Dag S. Thelle
07.02.2012
Innen miljøer for langdistanseløp og blant kardiologer har man lenge hatt inntrykk av at utvikling av atrieflimmer (AF) kan være knyttet til langvarig fysisk trening. I denne artikkelen tar vi for...