Sidsel Graff-Iversen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Sidsel Graff-Iversen (f. 1948)

er tidligere spesialist i allmennmedisin. Hun arbeider nå innen epidemiologisk forskning og undervisning i forebyggende medisin.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Divisjon for epidemiologi

Nasjonalt folkehelseinstitutt

og

Institutt for samfunnsmedisin

Universitetet i Tromsø

Artikler av Sidsel Graff-Iversen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media