Dansk bok om nevrologi i ny utgave

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

Juhler, Marianne

Vorstrup, Sissel

Nevrologi og nevrokirurgi

Basisbog. 6. utg. 192 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2004. Pris DKK 288

ISBN 87-628-0404-9

Dette er sjette utgave av en populær dansk basisbok i nevrofagene, skrevet av to overleger ved henholdsvis nevrologisk og nevrokirurgisk avdeling ved Rigshospitalet i København. Målgruppen er primært sykepleiestudenter, men forfatterne anfører at medisinstudenter med fordel vil kunne bruke boken som en introduksjon til fagfeltet.

I løpet av 22 relativt kortfattede kapitler gjennomgås alle de store sykdomsgruppene innen nevrofagene. Kapitlene er alle identisk og oversiktlig bygd opp med samme innholdsmessig strukturerte mal. Dette, i tillegg til et kortfattet stikkordregister, gjør boken enkel å finne frem i. Illustrasjonene består i hovedsak av enkle strektegninger som fungerer godt sammen med teksten. Det er i denne utgaven også funnet plass til enkelte MR-bilder og illustrative fotografier. Et absolutt pluss for studentbruk er den luftige margen med god plass til notater.

Nevrologi og nevrokirurgi er etter hvert blitt svært omfattende fagfelter, og særlig kapitlet om anatomi og fysiologi bærer preg av at for mye informasjon er forsøkt konsentrert på for liten plass. Fremstillingen får derfor et noe oppramsende preg, på bekostning av mulighet til forståelse gjennom forklaring av sammenhenger. Det savnes også en kort historisk oversikt over fagfeltets utvikling, noe som burde være en selvfølge i en slik bok.

På detaljnivå stusser man blant annet over at trombolytisk behandling ved iskemisk hjerneslag fortsatt klassifiseres under «fremtidige behandlingsmuligheter», mens den eneste akuttbehandling som omtales ved samme lidelse er den udokumenterte bruken av fraksjonert heparin. I den relativt detaljerte gjennomgangen av parakliniske undersøkelsesmetoder nevnes ikke genetiske analyser, noe som er blitt et viktig redskap ved mange nevrologiske lidelser.

Samlet sett er boken imidlertid en konsentrert og grei oversikt over nevrofagene. Den vil kunne fungere utmerket som oppslagsverk for mange av yrkesgruppene i helsevesenet. Som lærebok og oppslagsverk for medisinstudenter og leger er den imidlertid for elementær, og kan ikke erstatte fyldigere lærebøker innen feltet.

Anbefalte artikler