Politiske retningsvalg

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Presidentvalget i USA har fått usedvanlig mye presseomtale i Norge og i Europa for øvrig. Dette kan være et uttrykk for den spente internasjonale situasjonen og erkjennelsen av at det den amerikanske presidenten mener og gjør, har stor betydning utenfor USAs grenser. Kanskje har valgkampen også vært fulgt med interesse fordi amerikanerne tilsynelatende har stått overfor et reelt valg. I en tid da mange hevder at politikk og politikere har fått mindre betydning, er vi blitt minnet om at politiske valg kan være avgjørende for den retningen samfunnsutviklingen tar.

Anbefalte artikler