T-celler destruerer thyreoidea i musemodell

Jens Bjørheim Om forfatteren

Ved Hashimotos tyreoiditt destrueres skjoldkjertelvev ved en autoimmun prosess. Både B- og T-celler er tidligere blitt assosiert med sykdomsutvikling.

Hypotyreose gir mange og uspesifikke symptomer. Flere varianter av sykdommen er beskrevet. Autoantistoffer mot tyroperoksidase, som finnes hos 10 – 15 % av norske kvinner (1), har lenge vært assosiert med Hashimotos tyreoiditt. Antistoffenes rolle ved sykdomsutviklingen har vært uklar. Som ved de fleste andre autoimmune sykdommer har en T-celleavhengig mekanisme vært foreslått. Ingen har imidlertid kunnet vise dette in vivo.

I en studie fra England ble transgene mus brukt til å undersøke T-cellers betydning ved utvikling av sykdommen (2). Resultatene viste at tyroperoksidasespesifikke T-cellekloner induserte Hashimotos tyreoiditt med lymfocyttinfiltrasjon av thyreoidea, subnormalt tyroksin (T4), økt TSH-nivå og vektøkning uten tilstedeværelse av modne B-celler eller antistoffer.

– Det er stort behov for mer kunnskap om mekanismene som ligger bak utviklingen av autoimmun tyreoiditt, siden sykdommen rammer en stor del av befolkningen. Artikkelen er et gjennombrudd i forskningen på området og kan sette oss på sporet av årsakene til sykdommen, sier overlege Trine Bjøro ved Sentrallaboratoriet, Radiumhospitalet.

– Eneste behandling i dag er substitusjonsbehandling med tyroksinnatrium. Selv om tyroperoksidasemålinger i blodet kan fange opp dem som er i ferd med å utvikle autoimmun tyreoiditt og dysfunksjon, har vi ikke behandling som kan forhindre utviklingen. Det er sannsynlig at man finner tilsvarende mekanismer ved utvikling av andre endokrine autoimmune sykdommer, avslutter Bjøro.

1

Bjøro T, Holmen J, Krüger Ø et al. Prevalens av hypotyreose og hypertyreose i Nord-Trøndelag Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1022 – 8.

2

Quaratino S, Badami E, Pang YY et al. Degenerate self-reactive human T-cell receptor causes spontaneous autoimmune disease in mice. Nat Med 2004; 10: 920 – 6.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler