Redusert nyrefunksjon gir dårligere hjerteprognose

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Selv lett redusert nyrefunksjon påvirker utsiktene etter hjerteinfarkt og annen hjertesykdom.

Nyresvikt øker risikoen for død og kardiovaskulær sykdom, men det er mer uklart om lett redusert nyrefunksjon har betydning.

I en stor populasjonsbasert studie med over 1,1 million amerikanere som ikke hadde fått dialyse eller blitt nyretransplantert, ble glomerulusfiltrasjonen (GFR) beregnet gjennom fireårsperioden 1996 – 2000 (1). Sammenliknet med personer med normal filtrasjonsrate (> 60) økte dødsrisikoen gradvis de neste tre årene med synkende verdier – justert hasardratio økte fra 1,2 (95 % KI 1,1 – 1,2) for dem med minst redusert nyrefunksjon (GFR 45 – 59) til 5,9 (95 % KI 5,4 – 6,5) for dem med mest redusert nyrefunksjon (GFR < 15). Tilsvarende økte risikoen for kardiovaskulær sykdom fra 1,4 til 3,4. Også i en oppfølgingsstudie om bruk av angiotensin II-blokkeren valsartan ved hjerteinfarkt hadde mild grad av nyresykdom betydning for prognosen (2).

– Disse studiene viser at også kronisk lett redusert nyrefunksjon har betydning for forløpet av samtidig hjertesykdom, sier professor Bjarne M. Iversen ved Haukeland Universitetssjukehus. – Sammenhengen kan skyldes at redusert nyrefunksjon er uttrykk for systemisk karsykdom, og at personer med kronisk nyresykdom oftere har risikofaktorer for hjertesykdom, slik som hypertensjon, diabetes og hyperlipidemi.

Redusert nyrefunksjon kan også tenkes å skape et «indre miljø» i kroppen som fremmer kardiovaskulær skade, for eksempel endret kalsium-fosfor-regulering med utvikling av kalknedslag i kar, anemi og hyperhomocysteinemi, sier Iversen.

Anbefalte artikler