Flest kvinnelige medisinstudenter i Storbritannia, Danmark og Sverige

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Kvinneandelen blant alle medisinstudenter i utlandet med støtte fra Statens lånekasse for utdanning er nærmere 60 %.

Det er store variasjoner mellom landene i kvinneandel blant norske medisinstudenter. Illustrasjonsfoto

Vi har tidligere konstatert at antallet medisinstudenter i utlandet med støtte fra Lånekassen er seksdoblet de siste 12 år, til over 2 000 (1). I Tidsskriftet nr. 8/2004 så vi på kvinneandelen blant medisinstudenter (2). For utlandet gjaldt disse tallene bare for medlemmer av Norsk medisinstudentforening (Nmf).

Vi skal her se på kvinneandelen blant samtlige medisinstudenter i utlandet med støtte fra Lånekassen. Bare 42,2 % av disse er nå medlemmer av Nmf. Tallene i tabellen er hentet fra Statens lånekasse for utdanning og er endelige per 1.8. 2004.

Samme antall fagorganiserte

Både blant leger og medisinstudenter i Norge er kvinneandelen klart høyere blant medlemmer av Legeforeningen enn totalt blant alle leger og medisinstudenter. Det vil si at kvinner i høyere grad enn menn er medlemmer av Legeforeningen og Nmf.

For medisinstudenter i utlandet er det imidlertid ikke slik. Per 13.9. 2004 er kvinneandelen blant medlemmer av Nmf i utlandet 57,9 %. Det er nøyaktig den samme som for alle medisinstudenter i utlandet med støtte fra Lånekassen.

I tabellen er bare land med minst fire medisinstudenter med støtte fra Lånekassen tatt med. Vi ser at kvinneandelen er høyest i Spania og Belize, men disse landene har bare fire medisinstudenter hver totalt med støtte fra Lånekassen. Blant de større studielandene er kvinneandelen høyest i Storbritannia, Danmark og Sverige. I de to største studielandene, Ungarn og Polen, er kvinneandelen klart lavere enn for alle medisinstudenter i utlandet med støtte fra Lånekassen. I disse landene er også andelen medlemmer av Nmf lav. Dette gjelder spesielt for kvinner.

Kvinneandelen blant alle medisinstudenter med støtte fra Lånekassen er høyere enn blant medlemmer av Nmf i Ungarn, Tsjekkia, Storbritannia og Sverige. Det vil si at kvinner i mindre grad enn menn er medlemmer av Nmf i disse landene. Motsatt er kvinneandelen blant alle medisinstudenter med støtte fra Lånekassen lavere enn blant medlemmer av Norsk medisinstudentforening i Irland, Australia, Slovakia, Malta og Østerrike. I de øvrige landene er disse forskjellene små.

Norske medisinstudenter i utlandet med støtte fra Lånekassen fordelt på kjønn 2003 – 04

Land

% kvinner

Antall

Ungarn

53,0

509

Polen

52,9

429

Danmark

68,1

270

Tyskland

62,4

250

Irland

60,4

139

Australia

56,5

92

Tsjekkia

57,5

87

Storbritannia

72,7

66

Nederland

54,2

48

Sverige

67,7

31

Slovakia

61,3

31

Malta

42,9

7

Østerrike

20,0

5

USA

40,0

5

BosniaHercegovina

50,0

4

Belize

75,0

4

Spania

100,0

4

Romania

0,0

4

Ukraina

25,0

4

Jugoslavia

50,0

4

Andre land

53,3

15

Totalt

57,9

2 008

Anbefalte artikler