Flest kvinnelige medisinstudenter i Storbritannia, Danmark og Sverige

Legefakta
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kvinneandelen blant alle medisinstudenter i utlandet med støtte fra Statens lånekasse for utdanning er nærmere 60 %.

  Vi har tidligere konstatert at antallet medisinstudenter i utlandet med støtte fra Lånekassen er seksdoblet de siste 12 år, til over 2 000 (1). I Tidsskriftet nr. 8/2004 så vi på kvinneandelen blant medisinstudenter (2). For utlandet gjaldt disse tallene bare for medlemmer av Norsk medisinstudentforening (Nmf).

  Vi skal her se på kvinneandelen blant samtlige medisinstudenter i utlandet med støtte fra Lånekassen. Bare 42,2 % av disse er nå medlemmer av Nmf. Tallene i tabellen er hentet fra Statens lånekasse for utdanning og er endelige per 1.8. 2004.

  Samme antall fagorganiserte

  Samme antall fagorganiserte

  Både blant leger og medisinstudenter i Norge er kvinneandelen klart høyere blant medlemmer av Legeforeningen enn totalt blant alle leger og medisinstudenter. Det vil si at kvinner i høyere grad enn menn er medlemmer av Legeforeningen og Nmf.

  For medisinstudenter i utlandet er det imidlertid ikke slik. Per 13.9. 2004 er kvinneandelen blant medlemmer av Nmf i utlandet 57,9 %. Det er nøyaktig den samme som for alle medisinstudenter i utlandet med støtte fra Lånekassen.

  I tabellen er bare land med minst fire medisinstudenter med støtte fra Lånekassen tatt med. Vi ser at kvinneandelen er høyest i Spania og Belize, men disse landene har bare fire medisinstudenter hver totalt med støtte fra Lånekassen. Blant de større studielandene er kvinneandelen høyest i Storbritannia, Danmark og Sverige. I de to største studielandene, Ungarn og Polen, er kvinneandelen klart lavere enn for alle medisinstudenter i utlandet med støtte fra Lånekassen. I disse landene er også andelen medlemmer av Nmf lav. Dette gjelder spesielt for kvinner.

  Kvinneandelen blant alle medisinstudenter med støtte fra Lånekassen er høyere enn blant medlemmer av Nmf i Ungarn, Tsjekkia, Storbritannia og Sverige. Det vil si at kvinner i mindre grad enn menn er medlemmer av Nmf i disse landene. Motsatt er kvinneandelen blant alle medisinstudenter med støtte fra Lånekassen lavere enn blant medlemmer av Norsk medisinstudentforening i Irland, Australia, Slovakia, Malta og Østerrike. I de øvrige landene er disse forskjellene små.

  Tabell

  Norske medisinstudenter i utlandet med støtte fra Lånekassen fordelt på kjønn 2003 – 04

  Land

  % kvinner

  Antall

  Ungarn

  53,0

  509

  Polen

  52,9

  429

  Danmark

  68,1

  270

  Tyskland

  62,4

  250

  Irland

  60,4

  139

  Australia

  56,5

  92

  Tsjekkia

  57,5

  87

  Storbritannia

  72,7

  66

  Nederland

  54,2

  48

  Sverige

  67,7

  31

  Slovakia

  61,3

  31

  Malta

  42,9

  7

  Østerrike

  20,0

  5

  USA

  40,0

  5

  BosniaHercegovina

  50,0

  4

  Belize

  75,0

  4

  Spania

  100,0

  4

  Romania

  0,0

  4

  Ukraina

  25,0

  4

  Jugoslavia

  50,0

  4

  Andre land

  53,3

  15

  Totalt

  57,9

  2 008

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media