Om multippel sklerose for alle

Elisabeth Gulowsen Celius Om forfatteren
Artikkel

Sørensen, Per Soelberg

Ravnborg, Mads

Jønsson, Agnete

Dissemineret sklerose

En bok for patienter, pårørende og behandlere. 224 s, ill. København: Munksgaard, 2004. Pris DKK 268.

ISBN 87-628 -0400-6

Multippel sklerose er en sykdom mange har hørt om, men få kjenner den egentlig når de selv eller en i familien eller omgangskretsen plutselig rammes. Sykdommen er kronisk og behovet for informasjon stort. Denne boken, som nå foreligger i 2. utgave, er skrevet av danske eksperter og er primært ment for pasienter og deres pårørende.

Boken er inndelt i 16 kapitler og gir en oppdatert oversikt over hva som skjer ved multippel sklerose, sykdomsårsaker, utbredelse, symptomer, diagnostikk, forløp, behandling av sykdommens forløp og symptomer, fysioterapi, ergoterapi, psykologbehandling, sosiale forhold, rehabilitering og forskning. De to siste kapitlene om sosiale forhold og rehabilitering er skrevet ut fra danske forhold, men inneholder en del betraktninger av generell karakter som lett kan overføres til norske forhold. Boken er grundig og gir en utfyllende oversikt over de enkelte emner.

Når man skal informere om en kronisk sykdom som hos noen kan ha et meget alvorlig forløp og hos andre kanskje knapt kommer til å merkes, er det vanskelig å vite hvordan man skal vektlegge informasjonen. Forfatterne av denne boken har klart å gi nøktern informasjon som verken virker skremmende eller bagatelliserer.

En innvending kan være at det er lite illustrasjoner. Forfatterne har i stedet lagt vekt på å forklare og har lyktes med å gjøre til dels vanskelige emner forståelige. For en del pasienter kan boken kanskje virke for omfattende som en første innføring i sykdommen, men en god innholdsfortegnelse og et godt stikkordregister gjør det enkelt å finne frem. De enkelte kapitlene kan fint leses for seg. Boken kan også brukes som oppslagsverk. At de enkelte emnene behandles grundig, gjør at den kan brukes som en innføring i sykdommen for helsepersonell, leger inkludert. Det finnes ingen tilsvarende oppdatert bok på et skandinavisk språk og boken fyller et behov for lettlest, men samtidig omfattende informasjon om sykdommen. Dette er en bok som varmt kan anbefales både pasienter og helsepersonell.

Anbefalte artikler