Nyrebibelen

Ingrid Os Om forfatteren
Artikkel

Brenner, Barry M.

Brenner & Rector’s The kidney

7 utg. 2 bind. 2870 sider, tab, ill. Philadelphia, PA: Saunders. Pris ca. 3500 NOK

ISBN-0-7216 - 0164 - 2

Dette er den 7. utgaven av The kidney. Den er blitt en koloss både i innhold og i tyngde. Den oppfattes av mange nyreleger som en bibel, kanskje derfor det fyndige navnet. Når avdelinger må velge begrenset med bøker pga. trange budsjett, får man her et bokverk til en bra kilopris. En online versjon finnes også for denne utgaven til et lite tillegg i prisen (ca. 700 NOK), med «levende» oppdateringer og småsnacks for ivrige og kunnskapshungrige nyreleger. Med denne bokversjonen som inneholder ti nye kapitler i forhold til tidligere, følger også CD-ROM som inneholder alle tabeller og illustrasjoner, noe som er nyttig for undervisningsformål.

Bokverket er på to bind. Det første omhandler anatomi, fysiologi og patogenese, mens andre del tar for seg patofysiologi og behandlingsaspekter ved ulike nyresykdommer og ved nyresvikt. Referansene er mange, for eksempel inkluderes 1 215 referanser i kapitlet om akutt nyresvikt – som er på 78 sider. Det er mange fine figurer, kanskje noe kjedelige i fargevalg med ulike sjatteringer av blått, hvitt og svart, og bare unntaksvis fargefotografier. Det er et savn at de lysmikroskopiske bildene ikke er i farger, men det er vel et kostnadsspørsmål. De siste årene er det kommet et vell av informasjon om molekylærmedisin og genetikk innenfor nyrefaget, noe som også fanges opp i den nye boken. Patofysiologiske mekanismer er ikke uventet sterkt vektlagt. Bokverket er også detaljrikt om sykdomsmanifestasjon og behandlingsmessige forhold og med referanser til viktige studier der dette er relevant. Dette er blitt et glimrende oppslagsverk. Det er lett å finne frem i bøkene takket være en bra innholdsfortegnelse og ikke minst et godt stikkordregister. En bok i hånden er et godt tillegg eller alternativ til elektroniske oppslagsverk som f.eks. UpToDate (www.uptodate.com) som har vært tilgjengelig i mange år, men til en langt høyere pris enn dette verket.

Bokverkets lesere vil først og fremst være nefrologer, men alle med interesse for nyrefaget i ulike spesialiteter, vil ha glede av dette bokverket på nesten 3 000 sider. Etter min oppfatning bør den finnes ved alle indremedisinske avdelinger, ikke minst fordi den er et flott referanseverk.

Anbefalte artikler