Lite og hendig atlas i hematologi

Finn G.B. Wisløff Om forfatteren
Artikkel

Theml, Harald

Diem, Heinz

Haferlach, Torsten

Color atlas of hematology

198 s, tab, ill. Stuttgart: Thieme, 2004. Pris EURO 35

ISBN 1-58890-193-9

Denne boken er beregnet på leger som er interessert i morfologisk diagnostikk av blod og beinmarg og henvender seg spesielt til de «visuelt orienterte». Den tar utgangspunkt i hematologiske diagnoser og bygger med enkel tekst, figurer og et stort antall fotografier bro mellom klinikk og morfologi.

Min første tanke da jeg fikk denne lille boken i hånden var at det umulig kunne være rom for enda et hematologisk atlas. Den har imidlertid enkelte fortrinn fremfor de fleste andre. Den er praktisk orientert, inneholder et minimum av teori, og har et format som gjør at den passer i frakkelommen (og den er ikke så tung at frakken blir hengende skjevt).

Den starter med en oversikt over blodcellenes fysiologi og patofysiologi, fortsetter med diagnostiske prinsipper og prosedyrer for så å gjennomgå de forskjellige sykdommer som kan ramme leukocytter, trombocytter og erytrocytter. Illustrasjonene er av jevnt god, men ikke utsøkt kvalitet. Selvsagt fant jeg ved gjennomlesingen detaljer som jeg ville ha formulert annerledes. For eksempel snakker vi her til lands sjelden om «hyperkrome anemier», «panmyelopati» eller «panmyelophthisis» og vi kaller ikke medfødt sfærocytose for «mikrosfærocytose».

Spesialister i hematologi vil ha behov for flere detaljer enn de som rommes i dette lille format, men selv disse kan finne gullkorn. For leger under utdanning i indremedisin eller hematologi vil boken kunne gi rask tilgang til de viktigste prinsipper for morfologisk hematologisk diagnostikk.

Anbefalte artikler