Finn G.B. Wisløff

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Finn G.B. Wisløff

Finn G.B. Wisløff
04.11.2004
Theml, Harald Diem, Heinz Haferlach, Torsten Color atlas of hematology 198 s, tab, ill. Stuttgart: Thieme, 2004. Pris EURO 35 ISBN 1-58890-193-9 Denne boken er beregnet på leger som er interessert i...
Finn G.B. Wisløff, Eric Rinvik
28.01.2010
Det medisinske fakultet i Oslo deler fullt ut det syn Michael Bretthauer fremfører i Tidsskriftet nr. 21/2009 ( 1 ), nemlig at dårlige språkkunnskaper ikke er forenlig med forsvarlighetskravet i...
Finn G.B. Wisløff
20.09.2011
Saba, Hussain I. Mufti, Ghulam Advances in malignant hematology 437 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. Pris GBP 90 ISBN 978-1-4051-9626-0 Hvordan skal man holde seg oppdatert i faget...